Hopp til innhold
Replikk

Apotekene er et lavterskel helsetilbud

Det er bred politisk oppslutning om det apoteksystemet vi har i Norge.

Fagdirektør i Apotekerforeningen, Hanne Andresen.

Det er veldig mange leverandører som ønsker å selge produktene sine i apotek, og et stort antall avvises, skriver replikkforfatteren.

Foto: Apotekerforeningen

Apotekenes hovedformål er å sikre hele befolkningen tilgang på trygge, kvalitetssikrede legemidler.

De skal også gi veiledning om bruken av legemidler, og bidra til sikker og riktig legemiddelbruk.

Apotekfarmasøytene gir uvurderlige bidrag til dette hver eneste dag.

Det er det korte svaret på spørsmålet fra Kaveh Rashidi i NRK Ytring 27. april, om hva hovedformålet til apotek er.

Det er bred politisk oppslutning om det apoteksystemet vi har i Norge, og mange undersøkelser viser at befolkningen er veldig fornøyd med apotekene.

Det er legitimt og fornuftig å stille spørsmål ved om alle varer i apotek er like godt begrunnet, og dette er vurderinger som apotekeierne gjør fortløpende.

Noen handelsvarer kommer og noen går, uten at jeg kan gå inn på hver enkelt vurdering som gjøres.

Det er veldig mange leverandører som ønsker å selge produktene sine i apotek, og et stort antall avvises.

Apotekene er opptatt av å ha et bredt vareutvalg av produkter som kundene ønsker og etterspør.

Derfor har pasientene som skal kjøpe reseptlegemidler, også muligheten til å plukke med seg plaster, reseptfrie legemidler, hygieneprodukter og kosttilskudd når de likevel er i apoteket – eller de kan la være.

I tillegg kan de få gode råd fra autorisert helsepersonell om bruken av produktene med på kjøpet. Noen ganger er disse produktene gode supplementer til de legemidlene de benytter.

Det er ingen grunn til å utstyre pasientene med bind for øynene når de går for å hente reseptlegemidlene sine.

I så fall går de glipp av en rekke produkter og god helseinformasjon som de aller fleste av oss trenger i det daglige.

FØLG DEBATTEN: