NRK Meny
Kronikk

Allmennkringkasting for fremtiden

Ny lisensordning for NRK og krav om allmennkringkaster i Bergen er to viktige pilarer i Stortingets nye avtale om allmennkringkasting.

Mikrofoner NRK og TV2

«Vi har jobbet iherdig for å få på plass en avtale som sikrer at vi skal beholde to allmennkringkastere i landet», skriver mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet om Storingets nye avtale om allmennkringkasting som ble klar i dag.

Foto: www.kentskibstad.com, Skibstad, Kent / NTB scanpix

Allmennkringkasting er et gammelt og rart ord, men det er noe av det gamle og rare det virkelig er verd å ta vare på. Når Marit Bjørgen tar til tårene etter å ha spurtet inn til OL-gull, når hovmesteren snubler seg gjennom lille julaften, når Sommerbåten vinker til festkledde nordmenn på hvert nes på vei langs kysten, eller når store nyhetshendelser blir dekket med levende bilder og grundige analyser på både NRK og TV2, er vi samlet. Når det lages programmer som ikke når så mange, men som betyr mye for dem som ser på, blir alle inkludert. Og når folk i hele vårt langstrakte land får nyheter og underholdning fra sine lokalmiljø, skaper vi levende lokalsamfunn. Allmennkringkasterne er våre viktigste felles møteplasser.

Flertall for ny avtale

Dette er noe av det vi ønsker å ta vare på når et tilnærmet samlet storting i dag er enige om en avtale om allmennkringkasting. Bare Fremskrittspartiet har valgt å si nei takk til å bli med på avtalen, som sikrer at NRK får økonomi til å gjøre alle oppgavene vi forventer av en allmennkringkaster, og at det fortsatt skal være en kommersiell allmennkringkaster i Bergen. For en av årsakene til at Norge i dag er et av verdens mest åpne og velfungerende demokratier er mediemangfoldet, og her spiller allmennkringkasting en vesentlig rolle.

Allmennkringkasterne er våre viktigste felles møteplasser.

Ny lisensordning for NRK

NRK er Norges viktigste kulturinstitusjon. De fleste av oss bruker NRKs tilbud på radio, tv, nett eller mobiltelefon hver dag. Også for dem som foretrekker Facebook og Google når de tar fram mobilen, eller Netflix når de skrur på TV’n, har NRK en funksjon fordi NRK som allmennkringkaster spiller en avgjørende rolle i demokratiet. Der tas debatter som bringer den offentlige samtalen videre, der sendes dokumentarer som gir ny innsikt, der vises programmene som kanskje ikke er så viktige for alle, men som bidrar til en mangfoldig kultur.

Vi ber også om at det skal bli mer forutsigbart, gjennom at lisensen fastsettes for fire år av gangen.

NRK skal få kompensert for pris- og lønnsvekst, og vi ber også om at det skal bli mer forutsigbart, gjennom at lisensen fastsettes for fire år av gangen. At folk vel så gjerne ser tv på mobil eller nettbrett som på et tv-apparat, gjør at kringkastingsavgiften på sikt blir en utdatert finansieringsmodell. Et utvalg er allerede i gang med å finne andre løsninger for hvordan NRK skal få inntekter. I avtalen som ble inngått i dag, sier vi at den nye ordningen må ivareta NRKs uavhengighet, være langsiktig og fremtidsrettet, gi forutsigbarhet for både NRK og lisensbetalerne, være ubyråkratisk og ivareta en sosial profil i større grad enn i dag.

NRK i alle fylker

Norge er et langstrakt land. For å opprettholde levende lokalsamfunn i alle landets kriker og kroker er det viktig at det finnes journalister der folk bor. Derfor har vi gått inn for at NRK skal være til stede i alle fylker. Og for å ta vare på noe av det som samler flest, nemlig store sportsarrangement, har vi blitt enige om at de viktigste sportsarrangementene skal sendes direkte på en åpen allmennkringkaster eller en annen åpen kanal. Sånn at når norske idrettshelter jubler for seier, vil det skje sammen med hele befolkningen.

Bra for Bergen

Men dette er ikke bare en viktig dag for NRK, men også for Bergen. TV2 har siden oppstarten i 1992 bidratt til mangfold og konkurranse, og til at det er bygget opp et stort og kompetent mediemiljø utenfor Oslo. Mediebyen Bergen må bygges opp og ikke svekkes, og i dagens avtale slår vi fast at en kommersiell allmennkringkaster skal ha hovedkontor og nyhetsproduksjon i Bergen. Nå forventer vi at Kulturdepartementet snarlig utlyser en avtale som TV2 finner grunn til å søke på.

I dagens avtale slår vi fast at en kommersiell allmennkringkaster skal ha hovedkontor og nyhetsproduksjon i Bergen.

Når det gjelder TV2, ber vi regjeringen utrede en modell der deler av merkostnadene som er forbundet med forpliktelsene en kommersiell allmennkringkaster påtar seg, blir kompensert, og fremme forslag om dette innen utgangen av 2016. Dersom vi får på plass en ordning, vil vi understreke at det må være en åpen ordning som alle som ønsker å bli en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor i Bergen, kan søke på.

Avgjørende avtale

Vi har jobbet iherdig for å få på plass en avtale som sikrer at vi skal beholde to allmennkringkastere i landet. Kompetansen som ligger i NRK og TV2 bidrar til et mer nyansert nyhetsbilde og til store opplevelser for befolkningen. «Mammon»,« Frikjent», «Kampen om tungtvannet» og «Okkupert» er eksempler på at Norge er fullt på høyde med andre land når det gjelder å lage serier.

Norge er i verdensklasse når sportsarrangementer skal produseres på TV. Konkurransen mellom de to gjør at det de lager, blir stadig bedre. Sportsrettigheter, egenproduserte og innkjøpte tv-serier og dokumentarer og andre store satsinger koster. Det koster også å ha et landsdekkende nett av distriktskontor og å ligge i forkant på utvikling. Derfor er det nødvendig å gi NRK forutsigbar og god økonomi, samt å sikre kommersiell allmennkringkasting for fremtiden. Det har Stortinget fått til gjennom denne avtalen.

Vi ser og anerkjenner utfordringene, men svaret er ikke å svekke NRK og TV2 – det vinner ingen på.

Ingen løsning å svekke NRK og TV2

Det koster penger å være allmennkringkaster. Mange er kritiske til at vi ønsker å kompensere for det forpliktelsene en kommersiell allmennkringkaster tar på seg, koster. De fleste kritikerne jobber selv i media og opplever tøffe tider med dårlig økonomi og nedbemanninger. Vi ser og anerkjenner utfordringene, men svaret er ikke å svekke NRK og TV2 – det vinner ingen på. I stedet må vi jobbe videre for å sikre mediemangfoldet. Arbeiderpartiet jobber iherdig for å sikre mediemangfoldet i Norge. Vi gjorde det med nullmomsordningen, vi har foreslått å øke pressestøtten, og vi gjør det nå med allmennkringkasting. Vi kommer til å jobbe videre for å sikre mediene bedre rammevilkår.