Analyse

Akkurat nå er det mye frykt i markedet

Hva handler egentlig all denne børsuroen om? Frykt, psykologi og renter.

Børsfall både i Norge og utlandet

I aksjemarkedet er det primært to ting som gjelder: fundamentale forhold (som renter, faktiske resultater, råvarepriser etc) og psykologi.

Foto: Drew Angerer / AFP

Selv om det er tegn til bedring i formiddag, er det fortsatt stor børsuro i både USA, Norge og andre land. Her er fem spørsmål og svar om situasjonen.

Hvordan startet dette?

Dette startet for rundt to uker siden da rentene i USA steg kraftig. Dette skapte bekymringer for hvordan dette skulle påvirke amerikanske bedrifter og deres resultater. Renteoppgang betyr jo at man må betale mer i renteutgifter på sine lån. Amerikanske bedrifter er tungt lastet med gjeld, og er dermed ekstra sårbare når rentene stiger.

En tilleggseffekt av renteoppgangen er at noen nå heller ønsker å sette pengene sine i rentemarkedet, fordi det nå endelig er mer å tjene her. Dermed ønsker de å selge aksjer de har – og bidrar dermed til å presse kursene nedover.

Hvorfor har dette spredd seg?

I tillegg til renteoppgangen i USA, er markedene truffet av det man ofte oppsummerer som «geopolitisk uro», der en rekke uheldige omstendigheter bidrar til at markedet blir urolig:

  • Handelskrigen mellom USA og Kina – det er frykt for at den kan eskalere.
  • Offensiv budsjettpolitikk i Italia – myndighetene vil øke pengebruken i et land der hverken statsfinansene eller økonomien generelt spesielt sunne.
  • Diplomatisk uro knyttet til Saudi-Arabia.
  • Resultatsesong – alle selskaper legger i disse dager frem sine resultater, og i markedet er mange redd for at det ikke står så bra til.

Alt dette er forhold som på en eller annen måte kan slå inn i forverrede marked– og handelsforhold for selskapene, og dermed påvirker de aksjekursene.

Børsene har jo bare steget og steget, har det noe å si?

At aksjemarkedene ligger rundt sine høyeste nivåer noensinne er i seg selv noe som bidrar til å forsterke fallet. Mange investorer har tjent mye penger under denne langvarige oppturen, og da skal det ikke så veldig mye uro til før de ser seg fornøyde med den gevinsten de nå har fått, og at de trekker seg ut av markedene for å sikre gevinsten sin. I Norge har man sett at mange småsparere har solgt seg ut av aksjer og aksjefond under uroen.

Oslo Børs

Akkurat nå virker den internasjonale uroen sterkere enn at oljeprisen er høy, slik at Oslo Børs faller.

Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

Hvor mye handler egentlig om psykologi akkurat nå?

I aksjemarkedet er det primært to ting som gjelder: fundamentale forhold (som renter, faktiske resultater, råvarepriser etc) og psykologi. Hvilken av disse to som er viktigst varierer veldig. Akkurat nå er det mye frykt i markedet, og man har faktisk en indeks som måler nettopp markedsfrykt gjennom å fange opp svingningene i markedet. Denne indeksen har doblet seg i løpet av oktober. Når frykten vinner, er det mange som kaster seg på ved å selge seg ut av markedet.

Og som vi var inne på under forrige svar: Dette blir ofte selvforsterkende, det blir trangt ut døren og børsene faller mer.

Hvordan påvirker børsuroen det norske markedet?

Den norske børsen styres av flere ting, der internasjonal børsutvikling og utviklingen i oljeprisen er blant de viktigste faktorene. Mange norske selskaper selger varene sine til mange land, så de samme faktorene som bekymrer i utlandet bekymrer ofte her hjemme også. Samtidig har vi i Norge veldig mange oljetunge aksjer, blant annet oljeselskapet Equinor, så Oslo Børs går gjerne motsatt vei av andre børser når oljeprisen er det som driver markedene.

Akkurat nå virker den internasjonale uroen sterkere enn at oljeprisen er høy, slik at Oslo Børs faller.