Kronikk

10 nye ideer som får folk opp av sofaen

Det er flere hundre milliarder kroner å spare på mer fysisk aktivitet i befolkningen, men for å få det til behøves helt nye grep.

gå til butikken

Rabatt på matvarer til de som går til og fra butikken er et av forslagene representanter for tankesmien «Et Friskt Pust» presenterer i denne kronikken. Illustrasjonsbilde.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ifølge tall fra Helsedirektoratet ville samfunnet spart opptil 239 milliarder kroner i året dersom befolkningen fulgte anbefalingene for fysisk aktivitet. Samtidig er det vanskelig å få folk opp av sofaen og kampanjer til å virke.

Med det utgangspunktet mener vi det er åpenbart at noe må gjøres.

Aktivitetsalliansen, som består av Skiforeningen, DNT, Virke Trening, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen, Grete Roede og Gjensidigestiftelsen, ga oss i februar oppdraget med å danne tankesmien «Et Friskt Pust». Vårt mandat er å tenke nytt og annerledes om fysisk aktivitet og folkehelse.

10 ideer til det offentlige, aktører og den enkelte

Vi er fire av 16 unge voksne under 30 år som har møtt landets fremste fagfolk innen folkehelse, adferd og fysisk aktivitet og noen av de mest kreative praktikerne. Basert på deres innsikt og våre egne erfaringer utviklet vi ti nye ideer som vil få folk til å bevege seg mer.

All aktivitet er bra, men det skal være enkelt og inspirerende å ta sunne valg.

I arbeidet med ideene la vi til grunn at all aktivitet er bra, men at det skal være enkelt og inspirerende å ta sunne valg. Vi ville også involvere flere samfunnsaktører i «dugnaden», derfor er ideene myntet på både stat, kommune, kommersielle og frivillige aktører, arbeidslivet og den enkelte.

1. Statens Aktivitetslotteri

Du deltar ved å dokumentere fysisk aktivitet. Jo mer aktivitet, jo flere lodd og vinnersjanser. En stor månedlig premie og mange små. Halvparten av premien går til deltakeren, den andre halvparten doneres til et godkjent samfunnstiltak for mer fysisk aktivitet.

Lotteriet finansieres av staten, som raskt vil tjene inn premiepotten i form av økt fysisk aktivitet i befolkningen. På kjøpet får man også etablert en ny finansieringsordning for tiltak som fremmer fysisk aktivitet. Rent teknisk kan lotteriet organiseres via nett, apper og/eller infrastruktur som for eksempel Norsk Tipping allerede har bygget opp gjennom sine kommisjonærer.

For å delta, dokumenterer du aktivitet på tre ulike nivåer, der det høyeste nivået, nivå 3, er anbefalingene til Heldirektoratet og gir tre lodd i lotteriet, mens nivå 2 gir to lodd og nivå 1 gir ett lodd. Det er frivillig å være med, og begrensningen i at man deltar i lotteriet personlig med maks tre lodd forhindrer problemer med spillavhengighet.

2. Åtte-turen

Etablere en ny vane i den voksne befolkningen; en kveldstur klokka åtte.

3. Aktivt kvartér på jobb

Kan man legge inn fysisk aktivitet uten å ta den ansatte bort fra de oppgavene som produserer verdi? Vi tror det, og foreslår et lovpålagt «Aktivt kvartér på jobb», der den ansatte gis mulighet for å være i fysisk aktivitet minst 15 minutter hver dag, mens man jobber, på en måte som er naturlig tilpasset arbeidssituasjonen.

Vi foreslår en lovpålagt mulighet for ansatte å være i fysisk aktivitet minst 15 minutter hver dag.

Arbeidsgiver kan for eksempel legge til rette for gående møter, gåing eller sykling til avtaler, lunsj-turløype eller mulighet for å gå til trening ett kvarter før arbeidsdagens slutt. Ordningen kan introduseres ved å gi arbeidsgivere som gjennomfører den økonomisk stimulans, la ansatte slippe å skatte av aktivitetstilbud betalt av arbeidsgiver og lignende.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

4. Opplysningskontoret for bevegelse

Aktivitetenes svar på røyketelefonen, en hjelpesentral for alle som ønsker hjelp til å venne seg av med inaktivitet og begynne å bevege seg. Brukerne får tips, råd, anbefalinger og inspirasjon. Kan driftes som et Offentlig-privat-samarbeid (OPS).

5. Skjermfri

En forbilde-kampanje som oppfordrer alle foreldre til å vise barna hvordan man kan bruke fysisk aktivitet som en ideell pause fra skjermaktivitet. Ta barna med ut på en tur de ikke kan Google seg til, og vis hvordan aktive pauser kan øke skjermgleden etterpå.

6. Aktivitetsstasjoner

Etablere offentlige aktivitetsstasjoner i parker, tjenestebygg, flyplasser og andre steder. Kan for eksempel bestå av apparater å leke seg i, balansere på eller rullebånd man kan gå på, mens man venter.

7. Gå-rabatt på butikken

Alle som går til og fra butikken får rabattpoeng på matvarene sine. Unik mulighet for dagligvarebransjen til å gi sitt bidrag til folkehelsa.

8. Leken hverdag

Skattefradrag på 20 kroner for hver dag du er så aktiv som myndighetene anbefaler, opptil drøyt 7000 kroner i året.

Folk er lei av pekefingre og rasjonelle fakta om trening. Å kommunisere med glimt i øyet på en ny måte vil motivere flere: Fysisk aktivitet er lek, givende i seg selv, men med positive helseeffekter som bonus. Lek deg til et bedre liv!

9. Heia oss – aktivitets-app for hele familien

Hjelpemiddel for familier som trenger inspirasjon og konkrete tips om aktiviteter, arrangementer, utstyrssentraler og lignende. Kan komme i ulike digitale versjoner. Tast inn hvem dere er, hvor dere er, og når dere vil være aktive og få flere forslag til hva dere kan gjøre.

10. Aktivitetsfradraget

Få skattefradrag på 20 kroner for hver dag du er så aktiv som myndighetene anbefaler, opptil drøyt 7000 kroner i året. Registreringen er enkel, rask og frivillig og foregår på en nettportal og app på smarttelefon knyttet til Bank ID. Alternativ: Alle har fullt fradrag i utgangspunktet, men mister en andel for hver dag man ikke kan dokumentere anbefalt nivå.

Den beste livsforsikringen

Alle disse ideene om helt nye grep i folkehelsearbeidet, ble nylig overrakt helseminister Bent Høie, som lovet å bringe disse ideene inn i arbeidet med den nye folkehelsemeldingen.

Det å bevege seg har blitt den beste og rimeligste livsforsikringen man kan unne seg. Hvorfor er det da ikke flere som gjør det? Ett av svarene er at virkemidlene til nå har vært for dårlige.

Vi håper noen av ideene våre kan bidra til å endre på dette og trekke folkehelsearbeidet i en bedre og fornyet retning.