NRK Meny
Normal

USA alene mot Kyoto

Da Labor vant valget i Australia forsvant USAs eneste allierte i kampen mot Kyoto-avtalen.

Australias påtroppende statsminister Kevin Rudd

Australias påtroppende statsminister Kevin Rudd.

Foto: STEVE HOLLAND / REUTERS

Det australske arbeiderpartiets leder Kevin Rudd har gått til valg på et løfte om å snarest mulig ratifisere Kyotoprotokollen.

Etter brakseieren lørdag ligger alt til rette for at Australia nå vil la USA i stikken i klimasaken.

- Dette er gledelig for det internasjonale klimasamarbeidet. Nå er det kun USA som står igjen, sier direktør Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning.

Les også: Rike land også CO2-verstinger

Kyotoprotokollen setter tallfestede krav til utslippene av klimagasser i industrilandene i perioden 2008-2012.

I dag er Australia og USA de eneste industrilandene som ikke har godkjent avtalen.

Hvis den australske nasjonalforsamling nå ratifiserer Kyotoprotokollen, vil det legge et ekstra press på amerikanerne, sier Prestrud.

Venter på USA

Men klimaforskeren har liten tro på at et australsk Kyoto-ja vil få betydning for den internasjonale klimakonferansen som starter på Bali i begynnelsen av desember.

Les også: - FN er for forsiktige

Målet med konferansen er å starte arbeidet med å få på plass en forpliktende klimaavtale for perioden etter 2012.

- Jeg ønsker å være optimist, men i disse forhandlingene tror jeg vi vil se at folk setter seg på gjerdet i påvente av presidentvalget i USA, sier Prestrud.

Ulike krav

Kyotoprotokollen stiller ikke like strenge krav til alle industrilandene. I avtaleteksten tillates Australia å øke utslippene av klimagasser med 8 prosent i forhold til utslippsnivået i 1990 i forpliktelsesperioden 2008-2012.

Les også: Stoltenberg besøker Antarktis

Til sammenligning har EU-landene forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser til 92 prosent av utslippsnivået i 1990.

Norge er på sin side forpliktet til å ikke øke utslippene med mer enn 1 prosent i forhold til 1990.