I Norge er likestilling mellom kjønnene lovfestet. Likestillingsloven, som trådte i kraft 15. mars 1979, slår fast at det er straffbart å diskriminere noen på grunnlag av kjønn.
Loven skal sikre at kvinner og menn har like muligheter i samfunnslivet. Den sier blant annet at menn og kvinner har samme rett til utdanning, arbeid og kulturell utvikling. 
Likestillingsloven gjelder også for familielivet og i personlige forhold. Men som du hører her, mener likestillingsombud Eva Kolstad at kjønnsdiskriminering i privatlivet er en sak for politiet og rettsvesenet. 
De som ikke følger forbud eller påbud fra Likestillingsombudet, blir straffet med bøter.
Eva Kolstad (1918-1999) var verdens første likestillingsombud (1979-1988). Hun var ellers blant annet landets første kvinnelige partileder (for Venstre).

Likestillingsloven av 1978

I Norge er likestilling mellom kjønnene lovfestet. Likestillingsloven, som trådte i kraft 15. mars 1979, slår fast at det er straffbart å diskriminere noen på grunnlag av kjønn. Loven skal sikre at kvinner og menn har like muligheter i samfunnslivet. Den sier blant annet at menn og kvinner har samme rett til utdanning, arbeid og kulturell utvikling. Likestillingsloven gjelder også for familielivet og i personlige forhold. Men som du hører her, mener likestillingsombud Eva Kolstad at kjønnsdiskriminering i privatlivet er en sak for politiet og rettsvesenet. De som ikke følger forbud eller påbud fra Likestillingsombudet, blir straffet med bøter. Eva Kolstad (1918-1999) var verdens første likestillingsombud (1979-1988). Hun var ellers blant annet landets første kvinnelige partileder (for Venstre).