Kongekrabbe, også kjent under navnet kamtsjatka-krabbe, er en forholdsvis ny krabbe-art i norske farvann. Kongekrabben kan bli omkring 5 kg tung og 50 cm i diameter, i våre farvann. Det drives fiske på kongekrabbe, som er blitt en ny delikatesse på middagsbord her i landet.
Disse skalldyra fantes tidligere bare i det nordlige Stillehavet. Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden av sovjetiske forskere i perioden 1961-1969, for å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk.
Siden har den spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet, og er nå stedvis en trussel mot faunaen på vår havbunn.

Kongekrabbe på Finnmarkskysten

Kongekrabbe, også kjent under navnet kamtsjatka-krabbe, er en forholdsvis ny krabbe-art i norske farvann. Kongekrabben kan bli omkring 5 kg tung og 50 cm i diameter, i våre farvann. Det drives fiske på kongekrabbe, som er blitt en ny delikatesse på middagsbord her i landet. Disse skalldyra fantes tidligere bare i det nordlige Stillehavet. Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden av sovjetiske forskere i perioden 1961-1969, for å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk. Siden har den spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet, og er nå stedvis en trussel mot faunaen på vår havbunn.