Før 1904 var byen Ålesund, i Møre og Romsdal, ein vanleg norsk trehus-busetnad. Det aller meste av denne bykjernen brant ned 23. januar 1904. Bybrannen i Ålesund er legendarisk i Noregs nyare historie, og gjenoppbygginga forvandla Ålesund totalt.
Her høyrer du om den nye bygningsstilen, jugendstilen (også kalt art nouveau), som kom til å kjenneteikne det moderne Ålesund. Dette er ein stil som kom frå Sentral-Europa og fikk mykje å seie for arkitektur, interiør-arkitektur, kunst og handverk i mange land og byar.

Ålesund etter bybrannen

Før 1904 var byen Ålesund, i Møre og Romsdal, ein vanleg norsk trehus-busetnad. Det aller meste av denne bykjernen brant ned 23. januar 1904. Bybrannen i Ålesund er legendarisk i Noregs nyare historie, og gjenoppbygginga forvandla Ålesund totalt. Her høyrer du om den nye bygningsstilen, jugendstilen (også kalt art nouveau), som kom til å kjenneteikne det moderne Ålesund. Dette er ein stil som kom frå Sentral-Europa og fikk mykje å seie for arkitektur, interiør-arkitektur, kunst og handverk i mange land og byar.