Gjennom det 20. århundre har mange feiret 1. mai som arbeiderklassens internasjonale kampdag. Det er fortsatt en offentlig fridag, men markeringene er nok ikke like mange og like store, som de var før.
Industrisamfunnet som vokste fram på 1800- og 1900-tallet førte med seg mye klassekamp og interessekonflikt mellom arbeiderne og fabrikkeierne som tradisjonelt hadde makt over styre og stell.
Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen gikk i bresjen for sterke organisasjoner som kjempet for 8-timers arbeidsdag, bedre lønn og sosiale goder.

Feiringen av 1. mai

Gjennom det 20. århundre har mange feiret 1. mai som arbeiderklassens internasjonale kampdag. Det er fortsatt en offentlig fridag, men markeringene er nok ikke like mange og like store, som de var før. Industrisamfunnet som vokste fram på 1800- og 1900-tallet førte med seg mye klassekamp og interessekonflikt mellom arbeiderne og fabrikkeierne som tradisjonelt hadde makt over styre og stell. Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen gikk i bresjen for sterke organisasjoner som kjempet for 8-timers arbeidsdag, bedre lønn og sosiale goder.