Norge og Svalbard har mange isbreer. Det er flest isbreer i polarområdene, men det finnes faktisk isbreer på alle jordas kontinenter, unntatt Australia. 
Her får du følge med på en vandring på en isbre i Jotunheimen, sammen med en naturveileder som forteller om hvordan isbreer dannes og hvordan de krymper.

Hva er en isbre?

Norge og Svalbard har mange isbreer. Det er flest isbreer i polarområdene, men det finnes faktisk isbreer på alle jordas kontinenter, unntatt Australia. Her får du følge med på en vandring på en isbre i Jotunheimen, sammen med en naturveileder som forteller om hvordan isbreer dannes og hvordan de krymper.