Det er trolig flertall i Stortinget for å endre riksrett-ordningen i Grunnloven, og etter all sannsynlighet vil de også oppheve delingen mellom Odelsting og Lagting.
Hva vil forskjellene bli dersom delingen mellom Odelsting og Lagting blir en realitet?

Deling mellom Odelsting og Lagting

Det er trolig flertall i Stortinget for å endre riksrett-ordningen i Grunnloven, og etter all sannsynlighet vil de også oppheve delingen mellom Odelsting og Lagting. Hva vil forskjellene bli dersom delingen mellom Odelsting og Lagting blir en realitet?