Torolf Smedvig i Stavanger forteller hvordan han opplevde invasjonsdagen 9. april 1940, om kamper han var med i, om krigsfangeleire og medlemsskap i Milorg. 
Milorg er navnet på den militære motstandsorganisasjonen som ble bygget opp i Norge under andre verdenskrig. Hovedoppgaven var å forberede og ha styrker klare til frigjøringen, og støtte en eventuelt alliert invasjon. 
Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge. Under krigen var de også aktive med egne sabotasjeoperasjoner. Da krigen sluttet hadde Milorg en styrke på 40 000 soldater som deltok i frigjøringsprosessen.

9. april i Stavanger

Torolf Smedvig i Stavanger forteller hvordan han opplevde invasjonsdagen 9. april 1940, om kamper han var med i, om krigsfangeleire og medlemsskap i Milorg. Milorg er navnet på den militære motstandsorganisasjonen som ble bygget opp i Norge under andre verdenskrig. Hovedoppgaven var å forberede og ha styrker klare til frigjøringen, og støtte en eventuelt alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge. Under krigen var de også aktive med egne sabotasjeoperasjoner. Da krigen sluttet hadde Milorg en styrke på 40 000 soldater som deltok i frigjøringsprosessen.