Widerøe-streiken held fram

Alle flygingane til Widerøe før klokka 12 i dag er innstilte. Partane har vore i uformelle samtalar i går, men har ikkje blitt samde.

312 kabintilsette gjekk natt til onsdag ut i streik etter at meklinga i tariffoppgjeret ikkje førte fram.

Idag tidleg skal flyselskapet vurdere om streiken også fører til innstilte avgangar i ettermiddag.