Hopp til innhold

Vurderer å opprette elitestudier – møter motstand blant studentene

Universitetet i Bergen vil gjøre som Oslo, og innføre elitestudium for de flinkeste studentene. – En slik prioritering er urettferdig, mener studentpolitiker.

Anette Arneberg

KRITISK: Listeleder i Venstrealliansen, Anette Arneberg, er kritisk til at UiB-ledelsen vurderer å innføre Honors-program.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Fra høsten 2019 skal det såkalte Honors-programmet innføres ved Universitetet i Oslo (UiO). Studiet er ment for de flinkeste studentene som studerer humaniora eller matematiske og naturvitenskapelige fag.

Nå vurderer ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) å gjøre som Oslo.

– En prioritering av de flinkeste studentene er en urettferdig løsning, sier listeleder og studentpolitiker Anette Arneberg i Venstrealliansen i Bergen.

Egen mentor og egne lokaler

I Oslo vil en student på eliteprogrammet få tettere oppfølging med en "mentor", egne studielokaler og tilrettelagte studieplaner.

Dag Rune Olsen

SKAL VURDERE: Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sier forslaget om et Honors-program skal tas opp til vurdering ved universitetet.

Foto: UiB

I bytte må de ta et mer omfattende studieløp med totalt 30 studiepoeng mer.

I Bergen vurderer universitetet å innføre elitestudiet på humanistisk fakultet. Detaljene om hvordan det vil bli, er ikke klare enda.

– Vi får se hvordan innholdet eventuelt skal skisseres for et slikt tilbud. Der er vi ikke ennå. Men vi er fullt klar over at det er ulike syn på dette blant studentene, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Student ved Humanistisk fakultet, Magnus Gorter Voie, mener programmet bør testes ut.

– Det er ikke snakk om å gjøre det vanskeligere for alle å studere humaniora. Dette er for studenter som vil legge ned ekstra arbeid. Jeg ser ikke noe problem med det. Ikke før vi har testet det ut, sier han.

Oda Vige Helle

UENIG: Student ved Humanistisk fakultet i Bergen, Oda Vige Helle, er uenig med UiB-ledelsen, som vurderer å innføre elitestudium ved fakultetet.

Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Skaper debatt

Et forslag om å jobbe for opprettelsen av et slikt eliteprogram ble nedstemt i Studentparlamentet med minst mulig margin. Det var studentpartiet Blå liste som la frem forslaget i Studentparlamentet.

– Dette kan gjøre at flere forskere ønsker å knytte seg til Universitetet i Bergen, samtidig som flere arbeidsgivere kan oppdager humaniorautdanningen, sier leder i partiet, Tobias Otterstad.

Studentpolitiker Anette Arneberg frykter de økonomiske kostnadene ved å gjøre noen til elitestudenter vil få følger for tilbudet til andre studenter.

– Problemet er ikke at de flinkeste ikke blir utfordret nok. De flinke studentene blir ivaretatt i aller høyeste grad. Skoen trykker for de studentene som faller fra, mener hun.

Også blant studentene ved Humanistisk fakultet er det ulike meninger.

– Bare det å kalle det et Honors-program er i utgangspunktet problematisk. Det sender et signal om at man har lyst til å satse på en viss type studenter og at alle de andre studentene ikke er like viktige, mener Oda Vige Helle, student ved fakultetet.

Student Magnus Gorter Voie er uenig.

– Jeg ser ingen forskjell på å hjelpe de som er svake og å hjelpe dem som er flinkere med ekstra ressurser.