Hopp til innhold

Vil straffe kjøpere av svart arbeid

Ny lov gir skattemyndighetene enda et våpen i kampen mot svart arbeid. – Blir du tatt, må du betale det samme som håndverkeren skulle betalt i skatter og avgifter.

Svart arbeid

TO AV TI KJØPER: Nordmenn har lav terskel for å kjøpe svart arbeid, viser undersøkelse.

Foto: NRK

Det bekrefter rådgiver Ole Petter Songve i forebyggende avdeling i Skatt Vest. Den nye loven trådte i kraft 1. januar i fjor og gir skattemyndighetene helt nye muligheter til å skremme folk vekk fra å kjøpe tjenester under bordet.

LES OGSÅ: Tipsarar i byggebransjen avslører svart arbeid

– Folk føler seg trygge

En spørreundersøkelse fra 2011 viste at over 20 prosent hadde kjøpt tjenester svart i løpet av de to siste årene.

– En del kunder føler at risikoen for å bli tatt er liten. De skal vite at vi er ute og kontrollerer på ulike måter, sier Songve til NRK.no.

Den nye loven gjelder om man kjøper tjenester fra en næringsdrivende for over 10.000 kroner i kontanter. Skulle den som utfører tjenesten bli tatt, risikerer også kjøperen av tjenesten å gå på en solid smell.

Kun én dømt for kjøp

Kjøperen kan da bli gjort ansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og moms på lik linje med den næringsdrivende.

Den nye innkrevingsmetoden gjør kampen mot svart arbeid langt enklere for skattemyndighetene. Tidligere måtte privatpersoner bli anmeldt til politiet og etterforskes for økonomisk kriminalitet, en svært kostbar metode for å ta synderne.

Kun én person er tidligere straffedømt for å ha kjøpt svart arbeid. Det var en hytteeier som hadde fått innredet hytten svart. Han ble dømt til 21 dagers fengsel.

LES OGSÅ: Avslører flere trygdemisbrukere

– Må være store beløp

Songve bekrefter at straffeforfølgning er en metode som har sittet langt inne hos skattemyndighetene.

– Det må som regel være snakk om store beløp for at det skal bli aktuelt å gå til domfellelse av en privatkunde, sier han.

Men det er ikke beløpet alene som avgjør. Overtredelsens grovhet og omstendigheter kan også føre til straffeforfølgelse.

LES OGSÅ: Åtvarar mot irske steinleggarar