Hopp til innhold

Skal senda matavfall til Danmark: – Heilt sprøtt

Etter fleire års venting får bergensarane endeleg levert matrestane. Men avfallet skal bli frakta mange hundre kilometer til nabolandet.

Lise Fjeldsbø i BIR

FORNØGD: Lise Fjeldsbø i BIR held i papirposen som bergensarar no kan putta matavfallet i. Posen skal kastast i ein av dei 60 nye konteinarane som står rundt i kommunen – og sendast til Danmark.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

FORNØGD: Lise Fjeldsbø i BIR held i papirposen som bergensarar no kan putta matavfallet i. Posen skal kastast i ein av dei 60 nye konteinarane som står rundt i kommunen – og sendast til Danmark.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

CO₂ i atmosfæren
425,4 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

7 av 10 nordmenn har kunna sortera matavfallet sitt i årevis.

Men ikkje innbyggarane i Bergen. Hittil har matavfallet deira blitt brent saman med restavfallet i byens forbrenningsanlegg.

No har endeleg bergensarane fått tilbodet, men i staden for å bli brent i same by skal matavfallet bli sendt over havet til Danmark.

Forbrenningsovnen til BIR i Rådalen: Jan Børge Sagmo t.v. og Ingrid Hitland

BRENT MAT: Fram til no har matavfallet i Bergen hamna i forbrenningsomnen saman med restavfallet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fanaposten omtalte dette først.

– Nyttig for Danmark

Fordi bergensområdet manglar eigne anlegg for å gjenvinna matavfall, må det i fyrste omgang sendast til eit biogassanlegg i nabolandet.

– Det var det som var mogleg å få til no. Å få eit biogassanlegg i vårt område vil ta eit par år, seier administrerande direktør Borghild Lekve i BIR, som har ansvar for avfallet i Bergen og seks nabokommunar.

Planen er å bygga eit biogassanlegg i Voss, halvannan times køyring frå Bergen.

– Det tar litt tid å få etablert, men matavfallet vil jo bli til nyttig energi og biogjødsel i Danmark.

Borghild Lekve

HAR STORE PLANAR: Administrerande direktør i BIR, Borghild Lekve, seier ordninga med å senda matavfallet til Danmark er mellombels, til ei betre løysning kjem på bordet.

Foto: Silje Thalberg

– Heilt sprøtt

Charlotte Spurkeland i Bergen Høgre er ikkje imponert over det nye tilbodet til bergensarane.

– Det er heilt sprøtt at me skal senda matavfallet vårt til Danmark. Det verkar heilt bakvendt.

Likevel meiner ho det er bra at innbyggjarane endeleg har fått tilbod om å sortera matavfall.

– Me får sjå korleis det går før me dømmer ordninga nord og ned, men eg er ikkje imponert, seier ho.

Charlotte Spurkeland (H)

IKKJE IMPONERT: Charlotte Spurkeland er fraksjonsleiar for Høgre i utval for miljø og byutvikling. Ho er ikkje imponert over den nye ordninga for matavfall.

Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Utolmodige bergensarar

Byutviklingsbyråd Thor-Haakon Bakke (MDG) er heller ikkje overbegeistra over kva BIR har fått til.

– Bystyret har etterspurt innsamling av matavfall veldig lenge. No måtte BIR komma i gang med det.

Han viser til at rundt 70 prosent av norske hushald allereie har høve til å sortera og levera matavfallet sitt.

– Bergensarane har venta utolmodig på dette lenge. Å laga biogass og gjødsel av matavfall er jo god klima- og miljøpolitikk.

– Men kor klimavenleg er det å køyra matavfall frå Bergen til Danmark?

– Det får BIR svara på, seier Bakke.

– Miljørekneskapen blir god: me får mykje meir ut av matavfallet enn hittil, svarar Lekve.

Thor Haakon Bakke (MDG), byråd for miljø, klima og byutvikling i Bergen

EI BETRE LØYSING: Byråd Bakke meiner det var på høg tid at Bergen fekk ei ordning for matavfall, og håpar på ei betre løysing snart.

Foto: Even Norheim Johansen

Papirposar og konteinarar

Før det bergenske matavfallet blir til dansk biogass skal det bli samla inn og kasta i konteinarar rundt om Bergen.

Kastinga må bergensarane sjølv ta seg av, i alle fall fram til eigne matavfallsdunkar blir klare i løpet av våren.

Heime på kjøkkenet må dei samla avfallet i papirposar plassert i ein luftig plastbehaldar levert av BIR.

John Gaute Kvinge i BIR Transport

FORSIKTIG MED FUKT: John Gaute Kvinge i BIR Transport AS rår kundar til å vera forsiktige med fuktig matavfall oppi papirposane.

Foto: Cato H. Kristensen / NRK

– Alt matavfall er ønskeleg, seier dagleg leiar John Gaute Kvinge i BIR Transport AS. Likevel tipsar han om å ikkje legga så mykje fuktig matavfall oppi papirposane at dei rivnar.

Administrerande direktør i BIR, Borghild Lekve, er enda klårare i råda:

– Kast mindre mat. Det er uansett det beste og mest miljøvenlege alternativet.