Hopp til innhold

Fleirtal på Stortinget: Vil ha norsk ungdom ut for å plante millionar av granplanter i vår

Politikarane vil no ha hundrevis av norske ungdomar ut i skogen for å plante fleire millionar nye tre.

Granplanter på Biri

STORE MENGDER: Mange millionar granplanter står klare til å bli planta ut i norske hogstfelt.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I dag kunne NRK fortelje at årets skogplante-sesong er i fare fordi pandemien gjer at det blir vanskeleg å få inn nok utanlandske arbeidarar.

– Mange av arbeidarane kjem frå visumpliktige land. Når UDI ikkje behandlar visumsøknadar, så hamnar me i ein låst situasjon, seier Arne Smedstuen, dagleg leiar i Skogplanter Østnorge.

Dersom ikkje plantene blir sett i jorda, kan dei like godt kastast, slår Smedstuen fast.

Men no har eit fleirtal i næringskomiteen på Stortinget bestemt at skogplantinga skal bergast gjennom rekruttering av norsk ungdom.

Skogeigarane skal få 1,50 kroner for kvar plante som blir stukken i jorda.

Overstyrer regjeringa

– Millionar av skogplanter som elles kunne blitt kasta, blir no redda, samstundes som ungdom kan få arbeidserfaring, sjølvtillit og inntekt, seier stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

Med seg på den uttalen har han Sivert Bjørnstad frå Frp, Geir Pollestad (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Dermed tvinger dei regjeringa til å setje dette ut i praktisk politikk anten før eller når revidert budsjett som skal leggast fram for Stortinget i mai.

Skal jakte på folk

Skogorganisasjonane er alt i gang med å få tak i nok folk til å bli med på ein heilnorsk skogplante-dugnad.

– Vi må no bidra alt det vi kan og spreie informasjon om vedtaket som fleirtalet på Stortinget står bak, seier Sandtrøen.

Han vonar at flest mogleg får auga opp for å plante skog denne sesongen og dermed bidra til det han meiner er eit viktig felles prosjekt for landet vårt.

Statssekretær Vidar Skogan i Mat- og landbruksdepartementet, seier til NRK at dei alt har snakka med skognæringa om dette.

– Før dette fleirtalet i Stortinget kom med dette forslaget, så har vi alt avtalt eit møte med næringa komande fredag, seier Skogan.

Han er sikker på at departementet skal få til ei løysing som sikrar at skogplantene kan kome i jorda i går også.