Tror ikke miljøbøter stopper desperate småbarnsforeldre

Klima- og forurensingsdirektoratet støtter regjeringens forslag om å bøtelegge personer som bryter miljøregler, som for eksempel datokjøring.

Kjell Matsen

FOLK SKAL FREM: – Folk har så mye penger at en bot her og der går fint, sier bilist Kjell Matsen. Han mener tiltakene heller bør belønne de som kjører kollektivt enn å straffe bilistene.

Foto: Kaspar Knudsen/NRK

Seksjonssjef Siri Sorteberg i Statens Forurensningstilsyn.

STORT PROBLEM: Dårlig luft er et stort problem, sier Siri Sorteberg i Klif.

Foto: John Petter Reinertsen

Kjell Matsen kjører daglig gjennom Bergen sentrum for å komme seg til jobb. Men nå kan han bli tvunget til å la bilen stå enkelte dager, hvis han ikke vil betale en klekkelig miljøbot.

Forslag om miljøbot

Regjeringen har nemlig sendt et forslag på høring som vil gi politiet og Statens vegvesen myndighet til å gi bøter på stedet for brudd på miljøtiltak, som for eksempel datokjøring.

– Dårlig luft i mange byer og tettsteder i Norge er et stort problem, sier Siri Sorteberg i Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif).

Det rammer mange mennesker i form av dårlig helsekvalitet.

KLIF støtter nå forslaget til regjeringen.

– Vi vet dessverre at det kommer til å være behov for å iverksette slike tiltak, særlig i vinterhalvåret fremover, sier hun til NRK.no.

– For tungvint å måtte anmelde

I Bergen er datokjøring innført for å bekjempe luftproblemene.

Tiltaket ble gjennomført første gang vinteren 2010.

Tanken er å halvere trafikken i enkelte perioder ved at biler med henholdsvis par- eller oddetall som siste siffer på bilskiltet bare får lov til å kjøre annenhver dag. Men hittil har ikke loven fungert.

Filip Rygg (KrF)

FOR TUNGVINT: Det har vært for tungvint å håndheve tiltakene, sier byråd Filip Rygg (KrF) i Bergen kommune.

Foto: Kristian Ervik / NRK

– Til nå har det vært sånn at brudd på disse reglene må følges av en anmeldelse, sier miljøbyråd i Bergen, Filip Rygg.

Han mener dette er veldig tungvint.

– Det gjør vel egentlig at man ikke kan følge opp denne type ting. Vi syns det er positivt at en regel er mulig å håndheve når den først er laget, sier Rygg.

I flere år har luftforurensningen i Bergen vært svært høy.

I begynnelsen av november kom rapporten fra Folkehelseinstituttet som viser at selv kortvarig høy luftforurensning kan føre til økt dødelighet i befolkningen.

– Stopper ikke desperate foreldre

Men bilist Kjetil Matsen har liten tro på at bøter skal redde bergensluften.

– Folk har jo så mye penger at en bot her og der, det går fint. Altså, folk skal frem. Folk skal på jobb, og folk skal levere unger. Er man desperat, og må rekke jobb, barnehage, eller hva det måtte være, så vet jeg ikke om bøter og avgifter slår så veldig mye ut.

– Se bare på bompengeringen som skulle vare en kort tid. Den har vi fremdeles, og trafikken har ikke avtatt, sier Matsen.

Matsen mener at tiltakene heller bør belønne de som bruker kollektivtilbudet, i stedet for å straffe bilistene.

– Jeg tenker at man i langt større grad bør premiere de som kjører kollektivt, og de som kjører sammen, mener Matsen.

  • Hva mener du om bøter for brudd på miljøregler? Skriv i kommentarfeltet nedenfor!
Trafikk i Bergen

TETT TRAFIKK: Trafikken i og rundt Bergen sentrum er svært tett. Tidligere har datokjøring vært innført, men uten mulighet til å håndheve reglene.

Foto: Kaspar Knudsen/NRK