Hopp til innhold

Gjorde det bedre enn studentene på eksamen

Hver tredje videregåendeelev fikk toppkarakter i latin ved Universitetet i Bergen. – Dette viser verdien av å gi de flinkeste større utfordringer, mener rektor.

Marie Straume og Gabriel Nystad Munoz

FIKK A: I november møtte NRK Marie Straume og Gabriel Nystad Munoz, to av St. Paul-tredjeklassingene som i høst tok fag ved Universitetet i Bergen. Straume fikk A på eksamen i latin. Munoz har foreløpig ikke fått karakter i Latin-Amerika-studier.

Foto: Fayruz Sado / NRK

– Jeg vet ikke helt om jeg hadde forventet at det skulle gå bra. Jeg er veldig fornøyd, sier Marie Straume.

Mandag ettermiddag ble tredjeklassingen oppringt av Petter Gjessing, rektor på St. Paul gymnas i Bergen. Han viderebrakte den gode nyheten han nettopp hadde mottatt fra Universitetet i Bergen (UiB):

Marie hadde fått A på latin-eksamen ved universitetet. Og hun var langt fra den eneste.

Av de 14 tredjeklassingene ved St. Paul som tok latin ved universitetet i høst, fikk hele fem toppkarakteren A.

Gjorde det bedre enn studentene

Snittet for de 14 St. Paul-elevene ligger nærmere B enn C. UiB vil ikke ut med resultatene for de ordinære studentene, men NRK får bekreftet at videregåendeelevene gjorde det bedre.

– De gjør det veldig godt. Jeg kan ikke gå ut med karakterene, men jeg kan bekrefte at St. Paul-elevene i alle fall ikke gjør det noe dårligere enn de ordinære studentene, sier seksjonssjef Ranveig Lote ved Seksjon for studier og forskerutdanning.

– Vi er veldig godt fornøyde med at elevene presterer. Dette viser verdien av å gi de flinkeste større utfordringer, og at de er i stand til å takle universitetsnivået, sier St. Paul-rektor Petter Gjessing.

Han har i høst sendt 22 elever til universitetet. Så langt har 14 latinstudenter og to engelsk-studenter fått sensuren.

– Også engelsk-studentene gjorde det godt, sier Gjessing.

Petter Gjessing

UTFORDRER KOLLEGAENE: – Andre videregående-rektorer må se viktigheten av å gi flinke elever et bedre tilbud, og vi håper flere skoler vil være med, sier St. Paul-rektor Petter Gjessing.

Foto: Fayruz Sado / NRK

Ber flere skoler melde seg på

NRK omtalte i november ordningen som gjør at videregåendeelever i Bergen i høst for første gang kunne ta tellende eksamener i universitetsemner i blant annet matematikk, filosofi, spansk, engelsk og latin.

I tillegg til St. Paul-elevene deltar også noen elever fra Amalie Skram videregående skole.

Rektor Gjessing, som initierte samarbeidet med universitetet, ber flere videregående skoler melde seg på.

– Mange får ikke et godt nok tilbud i den videregående skolen, og har behov for flere utfordringer. Videregående-rektorer må se viktigheten av å gi flinke elever et bedre tilbud, og vi håper flere skoler vil være med. Vi har fått til et veldig godt samarbeid med UiB, sier han.

Må ta mer ansvar

St. Paul-elevene har i tillegg til de faglige utfordringene også fått et verdifullt innblikk i forskjellene mellom å være elever og studenter.

– De er jo vant med en mye tettere oppfølging her enn de får på universitetet. Vi har fått tilbakemeldinger på at de har lært veldig mye, blant annet hvordan de selv må ta mer ansvar for læringen, sier Gjessing.

UiB-seksjonssjef Ranveig Lote påpeker at noe av grunnen til at elevene gjør det godt på eksamen, trolig er at de får grundigere undervisning, både på videregående og universitetet samtidig.

– Vi er veldig fornøyde med dette prosjektet, og er positive til å samarbeide med flere skoler, sier hun.