Vest Tank saksøker Trafigura

Vest Tank saksøker oljeforhandleren Trafigura. Tankselskapet mener oljeforhandleren lurte dem, da de sendte avfall og coker-gasoline til Vestlandet.

Vest Tank - GULEN 20071118
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

I september i år fikk NRK tak i interne e-poster og rapporter fra Trafigura. Av dokumentene fremgår det at oljeforhandleren visste at avfallet var giftig og kunne føre til dødsfall. I tillegg viser e-postene at Trafigura var klar over at det var ulovlig å rense bensinproduktet i hele EU området. Styreformann i Vest Tank, Trond Emblem, sier til NRK at de aldri fikk informasjon om dette.

– Dersom vi hadde visst dette hadde vi aldri inngått avtale med selskapet, sier Emblem.

Fikk ikke vite sannheten

Vest Tank har hele tiden hevdet at de trodde at avfallet de tok imot var ordinært slop-avfall, og at det ikke var farlig avfall. I direkte kontakt med Trafigura spurte Vest Tank spesifikt om dette, og fikk til svar at dette ikke var avfall som krevde spesielle tillatelser. Av Trafiguras interne e-poster fremgår det at dette ikke var tilfelle. Trafigura omtaler internt avfallet som kaustisk, giftig avfall som krever spesielle tillatelser.

Store summer

Vest Tank har etter det NRK kjenner til ikke fastsatt en spesifikk sum i søksmålet mot Trafigura. Men etter det NRK erfarer vil et slikt krav beløpe seg til et stort millionbeløp.

Trafiguras norske advokat bekrefter at de har mottatt stevningen, men avviser søksmålet som grunnløst. Utover det har de ingen ytterligere kommentar til NRK.

Straffesaken som Økokrim har rettet mot Vest Tank starter i Nordhordland tingrett 2. november.