Hopp til innhold

Utbrudd av alvorlig bakterie i flere fylker

Folkehelseinstituttet har satt i gang utbruddsetterforskning sammen med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Campylobacter avføringsprøver

ALVORLIG BAKTERIE: EHEC-bakterien kan gi diaré, av og til blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre hos barn. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Siden august er det funnet samme variant av bakterien Enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC) hos tre personer, og det er mulig at prøver fra ytterligere to personer kan ha samme variant. Det opplyser FHI i en pressemelding.

Pasientene er bosatt i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark. Det skal være snakk om ett barn og fire personer over 70 år.

– Vi tar dette utbruddet på alvor. Vi har satt i gang utbruddsetterforskning for å se om vi finner en felles kilde til utbruddet, og om det er mulig å stoppe smitten, sier Line Vold i FHI.

FHI går ikke ut med informasjon om status på pasientene, eller hvilke kommuner pasientene bor i av hensyn til personvern.

Fire personer er smittet

EHEC-bakterien kan gi diaré, av og til blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre hos barn. I sjeldne tilfeller kan bakterien gi den alvorlige nyresykdommen Hemolytisk uremisk syndrom (HUS).

– Fire personer har utviklet denne sykdommen. Det gjør at vi anser det som et høyt prioritert arbeid å finne smittekilden.

Vold forteller at det er en relativt uvanlig komplikasjon, som om lag en av ti utvikler.

– Denne komplikasjonen kan være alvorlig. Det er en nyresvikttilstand, og det sees også dødsfall blant pasienter som har denne komplikasjonen.

I 2018 ble det meldt 494 tilfeller av EHEC-infeksjoner til Folkehelseinstituttet, hvorav kun 8 utviklet den alvorlige komplikasjonen HUS.

Kan være felles smittekilde

Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos tre av personene, mens analyser av de to siste tilfellene pågår. Lik DNA-profil kan være tegn på at personene har én felles smittekilde.

– Nå sammenholder vi informasjonen vi har for å se om vi kan finne en felles smittekilde.

Det er gjennomført intervjuer med pasientene og gjennomført tilsyn av serveringssteder og institusjoner for å avdekke mulig smittekilde.

– Etterforskningsarbeid kan være komplisert og ta tid. I mange saker er det dessverre slik at man ikke klarer å finne smittekilden eller avklare om det dreier seg om en felles kilde, sier Vold.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet

SER ALVORLIG PÅ UTBRUDDET: – Vi tar dette utbruddet på alvor. Vi har satt i gang utbruddsetterforskning for å se om vi finner en felles kilde til utbruddet, og om det er mulig å stoppe smitten, sier Line Vold i FHI.

Foto: Andreas Krantz / NRK

Ikke sett i Norge tidligere

DNA-profilen til bakteriene i dette utbruddet er ikke tidligere sett i Norge. Folkehelseinstituttet har tatt kontakt med internasjonale samarbeidspartnere for å undersøke om andre har sett denne bakterievarianten.

– Vi gjør arbeid på laboratorium for å se på typen bakterier. Det er for å se om det er eksakt samme bakterie hos pasientene.

To døde i Danmark

Torsdag opplyste Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark, at to barn døde av nyresvikt som en komplikasjon forårsaket av en E.colibakterie. Det skriver Ekstra Bladet.

FHI kan ikke bekrefte at det er nøyaktig samme bakterie, og heller ikke om det har sammenheng med utbruddet i Norge.