Uønsket økning i trillingfødsler

Selv når forskerne ser bort fra fødsler etter assistert befruktning, viser statistikken at det blir stadig flere trillingfødsler i Norge.

Sæd

Moderne befruktning representerer en helsefare, ifølge forsker.

Foto: Aksel Øye / SCANPIX DANMARK

Dette overrasker Anne Tandberg, lege og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

LES: Kunstig befruktning øker risiko for dødfødsel | Østfold har flest keisersnitt | Østfold har flest keisersnitt

Økte dødsfall

Forskerne ved Haukeland Sykehus gjennomførte undersøkelsen i 1967 og har undersøkt over to millioner gravide i Norge mellom 1967 og 2006 og har funnet et mønster i alder på gravide, bruk av medisiner og forekomsten av trillingfødsler.

Bør bruke prevensjon

Til nettstedet På Høyden sier Tandberg at utviklingen trolig skyldes økt alder på gravide og bruk av eggløsningsstimulerende midler foreskrevet av lege. Disse midlene kan føre til at to eller flere egg løsner samtidig og dermed øke sjansen for graviditet med trillinger.

Hennes resept for å begrense trillingfødslene, er bruk av kondom eller en form for samleieforbud for dem som prøve å bli gravide (!).

– Kvinnene bør kontrolleres bedre. Når tre eller flere egg ser ut til å modnes, bør de få samleieforbud eller råd om å bruke kondom, sier Tandberg.

LES: - Vent med å bli gravid | Én av tre mener gravide kan drikke | Stadig færre tar abort

Farlige fødsler

Økningen er nemlig langt fra ønskelig, ifølge stipendiaten.

– Trillingsvangerskap utgjør en stor helserisiko for både mor og barn, og bør begrenses så langt det lar seg gjøre, sier Tandberg.

LES: Sex-klinikk stenger dørene | – Det er gutta som havner i «uløkka» | To av 15 metadonbarn døde

Ti ganger høyere dødelighet

Statistikkmaterialet viser at risikoen for tidlige dødsfall er ti ganger høyere for trillinger enn for enkeltfødte. Hun har sammenlignet dødelighetstallen i to tidsperioder, fra 1967 til 1987 og fra 1988 til 2006.

– Trillinger har til tross for helsefaren større sjanse til å overleve i dag. Slike fødsler er nå planlagte keisersnitt, og barna får topp service fra første leveminutt, sier Tandberg.

Vanskelig med trillinger

I tillegg til at dødstallen på trillinger er høye, er det også andre utfordringer forbundet med trillignfødsler.

– Å få trillinger er en ekstremt utfordrende situasjon, både sett i et fysisk perspektiv for den fødende, og sett i et sosialt perspektiv for hele familien. Tre små barn krever mye og det er et sjokk for mange familier å få en økning av tre nye medlemmer til familien på kort tid, sier Tandberg til NRK.no.