Kunstig befruktning øker risiko for dødfødsel

Kvinner som har blitt gravide ved hjelp av kunstig befruktning, har fire ganger så høy risiko for dødfødsel, viser en ny dansk undersøkelse.

Gravid.

Ifølge en stor dansk undersøkelse, er dødfødsel fire ganger så vanlig etter prøverørsmetoden.

Foto: Patrice LAPOIRIE / PHOTOPQR/NICE MATIN

Les også: Trening forkorter fødselen

20.166 førstegangsgravide er med i den danske studien som nå er offentliggjort tidsskriftet Human Reproduction.

Etter justering for mors alder, BMI, utdannelse, røykevaner, alkoholforbruk og kaffevaner under graviditeten, fant forskerne en økt risiko for dødfødsler hos kvinner som hadde blitt gravide ved hjelp av prøverør eller mikroinseminasjon.

Risikoen var fire ganger høyere enn for kvinner som hadde blitt gravide på naturlig vis.

- Risikoen er lav

Avdelingsoverlege Kirsten Wisborg ved Århus Universitetshospital har ledet studien. Hun sier til Dagens Medicin at resultatene bør tolkes med forsiktighet.

- Det er viktig å huske at risikoen for dødfødsel er meget lav blant danske gravide, og dette gjelder også kvinner som har blitt gravide ved kunstig befruktning, sier hun.

Risikoen for dødfødsel var ifølge studien 16,2 promille etter IVF-metode eller mikroinseminasjon. Til sammenligning var risikoen 3,7 promille for de som hadde blitt gravide naturlig på under ett år, mens den var 5,4 promille for de som hadde blitt gravide etter mer enn ett års forsøk.

Andre former for fertilitetsbehandling viste ingen økt risiko.

Vet ikke hva risikoen skyldes

Forskerne vet ennå ikke hva som kan være årsaken til den økte risikoen.

- Vi vet ikke om det skyldes fertilitetsbehandling eller andre ukjente faktorer hos de parene som gjennomgår kunstig befruktning, sier Kirsten Wisborg til Dagens Medicin.

Hun forteller at barn fra IVF-graviditeter i gjennomsnitt ble født fire uker tidligere enn dødfødte barn av kvinner som ikke hadde fått fertilitetsbehandling.

- Selv om studien er meget stor, har vi ikke hatt tilstrekkelig med data til å kunne undersøke dette forholdet nærmere, sier hun.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)