Ordfører sjokkert over asylnedleggelse

Stortinget vedtok å satse på asylmottak drevet av kommuner. Én uke senere legges et kommunalt mottak ned. – Jeg trodde ikke det jeg hørte, sier ordfører.

Ullensvang mottak

LEGGES NED: Denne uken ble det klart at Ullensvang motak legges ned.

Foto: Tale Hauso / NRK

Totalt 430 plasser forsvinner fra tre mottak når UDI igjen legger ned nye asylmottak.

Det er sjette gang UDI sier opp mottak så langt i år. UDI skal redusere antall mottaks- og akuttplasser fra 39.000 vinteren 2015/16 til 8.700.

Disse tre mottakene legges ned:

  • Ullensvang, 100 plasser
  • Skien statlige mottak, 150 plasser
  • Namsos mottak, 180 plasser

Ordfører: – Jeg er sjokkert

Ordfører i Ullensvang, Solfrid Borge (Sp), ble varslet om nedleggelsen mandag kveld. Hun er veldig skuffet over vedtaket.

– Jeg trodde ikke det jeg hørte. Jeg er sjokkert over at UDI kommer med dette nå.

Mottaket har eksistert i 30 år. Hun mener at det har vært en styrke for lokalsamfunnet, og at de har opparbeidet seg en unik kompetanse på mottaket

– Det er et veletablert mottak som nå blir lagt ned som et nytt grep for å sentralisere, hvor det ikke skal være noen arbeidsplasser igjen uti distriktene. Man kan ikke samle alt inn til byen, fortviler Borge.

Asylmottaket er nylig oppusset med sprinkleranlegg og rassikring.

– Det er investert i ny bygningsmasse, og det koster jo. Det er store investeringer, og UDI er med på disse investeringene. Så beslutter de å legge det ned, sier Borge.

Solfrid Borge

SJOKKERT: Ordfører Solfrid Borge (Sp) i Ullensvang synes ikke noe om nedleggelsen av mottaket i hennes kommune.

Foto: Tale Hauso / NRK

Stortinget vil satse på kommunale mottak

Flertallet i Stortinget vedtok tidligere i juni at andelen kommunale mottak skulle økes. I dag er 70 prosent av mottakene drevet av kommersielle aktører, mens bare 22 prosent drives av kommuner.

Likevel legges altså det kommunale mottaket i Ullensvang ned.

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe, også fra Senterpartiet, forteller at de sammen med SV foreslo i Stortinget at UDI skulle ta på seg et distriktspolitisk ansvar når de bestemmer hvilke mottak som skal bestå.

Dette forslaget falt.

– Jeg mener at det er forståelig og naturlig at UDI avvikler mange plasser, men jeg mener at de ikke bare kan legge ned de lokale asylmottakene i distriktene. Ullensvang mottak er et godt eksempel på et kommunalt mottak som er innarbeidet i samfunnet. Det vil fortsatt være behov for mottaket selv om flyktningstrømmen fra 2015 er over, sier Toppe.

Totalt er 64 mottak lagt ned i år.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet sier de vil gå gjennom departementets føringer til Utlendingsdirektoratet (UDI) når det gjelder etablering, videreføring og nedleggelser av asylmottak, sett i lys av vedtaket i Stortinget.