Hopp til innhold

Tredje barnehagenedlegging i Fitjar

Dåfjorden barnehage i Fitjar legg ned drifta frå sommaren, skriv Stord24 og Sunnhordland. Dette er den tredje barnehagen i kommunen som stenger. Før jul la Årskog Barnehage SA ned drifta si etter mange år med økonomiske problem. Fjellheim Fus friluftsbarnehage stenger også til sommaren.