Hopp til innhold

Torgeir og andre bønder vil bli en del av brannberedskapen

Bønder har spilt en viktig rolle under flere store branner. Nå vil de inkluderes i slukningsarbeidet på fast basis. – Vanskelig, svarer Brannvesenet.

Torgeir Lavik

SLUKKET BRANN: Torgeir Lavik og andre bønder hjalp til med å slukke brannen på Espeland i Arna i forrige uke.

Foto: Thomas Thorsen / NRK

Torgeir Lavik var én av bøndene som hjalp å slukke den kraftige terrengbrannen på Espeland i Arna i forrige uke.

En innsats brannvesenet senere hyllet dem for.

Men da brannen herjet, ble slukkingen organisert av bøndene ved en tilfeldighet.

Det fantes ikke et system.

– Alt gikk på jungeltelegrafen, sier Lavik.

Gyllevogn Espeland Arna

SAVNER ORGANISERING: Åtte bønder hjalp brannvesenet med å slukke brannen i Arna. De savner bedre organisering av hjelpen de kan bidra med.

Foto: ARNE FRANK SOLHEIM / NRK

Burde kartlagt utstyr

Nå lurer han på hvorfor det ikke finnes et bedre system for å inkludere bønder når det brenner.

– Vi har gjødselvogner og kanoner, og vi bor ute i distriktene, sier han.

Bonden reagerer samtidig på at styresmaktene ikke har kartlagt hva som finnes av utstyr rundt omkring.

– At bøndene ikke er integrert i beredskapen er rett og slett overraskende, sier bonden.

Gressbrann Espeland

FOTBALLBANER: På Espeland i Bergen brant det på et område som tilsvarer rundt 45 fotballbaner, da en gressbrann kom ut av kontroll. Flere bønder hjalp til med å slukke brannen.

Foto: NRK
Slukkearbeid Fitjar

UTE AV KONTROLL: Flere bønder hjalp til da en gress-og lyngbrann var ute av kontroll i Fitjar i midten av mars.

Brann i Lærdal

HJALP TIL: Under bybrannen i Lærdal i 2014, tok mange bønder i bruk gyldevogner for å få slukket brannen.

Brannvesenet må ta lederrollen

Det er etablert et samarbeid mellom brannvesen, bønder og skogeiere flere steder i landet, ifølge leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Hans inntrykk er at mange bønder ønsker å bidra når det trengs.

Men brannvesenet må ta lederrollen.

De har ansvaret, men vi kan bistå. Det er viktig at de faktisk tar initiativ til å organisere før brannen oppstår, sier han.

Bøndenes tekniske utstyr og lokalkunnskap kan nemlig være avgjørende ved slukningsarbeid over hele landet.

De vet hvordan man kommer til vanskelige områder, og hvor man kan hente vann. Når brannen har oppstått kan det være for sent å begynne med organisering, sier Gimming.

eJqoSshzcM0

LEDERROLLEN: Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag mener at brannvesenet må ta lederrollen før branner oppstår.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Brannvesenet: – Vanskelig

Varabrannsjef Frode Bødtker i Bergen brannvesen mener at det er vanskelig å organisere frivillig arbeid.

På grunn av spørsmål om ansvar og betaling har ikke frivillige bønder blitt satt i system tidligere.

I tillegg må de frivillige sikres av brannmenn.

Men det blir ikke merarbeid for oss. De er til veldig stor hjelp, og vi kommer til å benytte de i fremtiden, sier han.

Bondelaget i Bergen har levert en liste til brannvesenet over bønder som vil bidra under brann.

Da slipper vi og gå og lure. Da tar de kontakt når det er behov for hjelp, sier leder Eivind Myrdal.

Frode Bødtker i Bergen brannvesen

VANSKELIG: Varabrannsjef Frode Bødtker i Bergen brannvesen sier at bønder ikke har blitt satt i system på grunn av spørsmål om ansvar og betaling.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK