To av toppdirektørane frå fylket

Hordaland stakk av med fem av dei sju toppdirektørane til nye Vestland fylkeskommune. Direktørane er øvste leiarar av kvart sitt fagområde og utgjer fylkesrådmannen si leiargruppe. Frå Sogn og Fjordane er Dina Lefdal tilsett som direktør for infrastruktur og veg og Paal Fosdal for strategisk utvikling og digitalisering.

Vestland fylkeskommune
Foto: Runar B. Mæland/Sogn og Fjordane fylkeskommune