Hopp til innhold

Telenor legg ny sjøkabel i Sognefjorden

Telenor har bestemt seg for å legge ny sjøkabel i Sognefjorden etter at den gamle rauk nyttårsaftan.

Hendinga førte til at 800 personar var utan dekning i kommunen Høyanger og Gulen over fleire dagar.

Telenor fekk kopla om sambandet til dei råka basestasjonane slik at dekninga kom tilbake etter nokre dagar. Denne løysinga kunne verte permanent, uttalte Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, etter hendinga. Årsaka var at ein ny sjøkabel ville verte tidkrevjande og «enormt kostbart».

Men no har altså Telenor landa på å legge ny kabel. Arbeidet med å legge den spesialbestilte kabelen vil starte om til våren og verte klart til juni. Kabelen vil koste mellom 3- 3,5 mill., fortel Amundsen til NRK.

Amundsen avviser at sabotasje var årsaka til at kabelen rauk, og seier at kabelen var blitt utsliten.

Sjøkabel til Sognefjorden. Bildet viser kabel på land
Foto: Telenor