Tankskipet hadde los og eskortebåt

Tankskipet Sola hadde både los og eskortebåt da kollisjonen med KNM Helge Ingstad skjedde. Tidligere marinetopp Jacob Børresen sier fregatten hadde vikeplikt.

Sola TS som kolliderte med fregatten KNM Helge Ingstad

HADDE LOS: Tankskipet Sola skal ha hatt los og eskortebåt da det kolliderte med KNM Helge Ingstad.

Foto: Lasse Wallace / NRK

Den 250 meter lange, fullastede tankeren Sola kom fra kollisjonen med fregatten Helge Ingstad med mindre skader.

Tanskipet hadde forlatt Stureterminalen på vanlig måte og hadde los og en egen eskortebåt som lå i bakkant av skipet da kollisjonen skjedde.

– Jeg ble oppringt av losens nærmeste leder i 4-tiden og fikk en kort orientering. Jeg fikk bekreftet at tankskipet ikke hadde skader som tilsi forurensing, sier losdirektør Erik Blom i Kystverket til NTB.

Kystverket har observert diesel fra fregatten, i form av tynn film, som har drevet helt til Fedjeosen, et stykke nord for ulykkesstedet. Utslippene skal holde seg ved land på Øygardsiden.

Kystverket foretar kontinuerlig nye observasjoner fra luften for å overvåke situasjonen.

Fregatten Helge Ingstad ved Stureterminalen

KOLLIDERTE I NATT: Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte i natt med tankskipet Sola.

Foto: Stian Røkenes / NRK

Ikke los i fregatten

Den aktuelle losen om bord vil avgi en forklaring for havarikommisjonen og andre som vil ettergå ulykken. Losdirektøren ønsker ikke å si noe om årsakssammenhengen rundt kollisjonen.

– Fregatten hadde ikke los, opplyser losdirektøren videre.

Blom opplyser at farvannet rundt Stureterminalen er travelt og at skipstypen aframax som Sola TS med sine 250 meter og lastekapasitet på 60.000 tonn råolje er en vanlig størrelse for losene å manøvrere.

Tankskipet la fra kai en halvtime før kollisjonen. Det skal ha vært gode værforhold i området da de to skipene kolliderte, og ifølge losdirektøren er Hjeltefjorden en åpen fjord som det bør være uproblematisk å seile i.

– Hadde vikeplikt

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen sier det er altfor tidlig å si hvem som kan ha skyld i ulykken, men sier Sjøveisreglene er klare når det gjelder vikeplikt.

– Det ser ut som om fregatten har hatt vikeplikt. Du har vikeplikt for fartøy som kommer inn fra styrbord, eller høyre om du vil. I dette tilfellet er det jo også snakk om en tankbåt som ble slept. Og under slike store slep, skal andre fartøy holde unna og har vikeplikt.

Han understreker at dette ikke betyr at det går an å vite noe om hvem som har skyld i sammenstøtet.

– Det er ikke mulig å si om noen har skyld i det hele tatt, eller om det er snakk om tekniske problemer. Så jeg verken vil eller kan ikke uttale meg om eventuelle skyldspørsmål, men Sjøveisreglene er veldig klare når det gjelder vikeplikt, sier Børresen.

– Skadeomfanget er ikke overraskende

Den tidligere skipssjefen på fregatten KNM «Oslo» forklarer også hvorfor KNM Helge Ingstad har fått så omfattende skader.

– Fregatter er lettbygde fartøyer med tynt skrog. Det er ikke overraskende at den får en dyp flenge når den kolliderer med en fullastet tankbåt.

Børresen sier dagens fregatter er bygget så lette som mulig for å kunne holde høyere fart og ha mer utstyr om bord.