Hopp til innhold

Strømproblemer på Bergensbanen – tog står fast i tunnel

– Det er et lokaltog fra Bergen i retning Voss som står stille i Arnanipatunnelen på grunn av strømproblemer, forteller kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

Strømbruddet oppstod like før klokken 22.00.

– Det er 17 passasjerer om bord i toget, forteller kommunikasjonssjefen.

Bane NOR jobber nå med å trekke toget ut av tunnelen ved hjelp av dieselkraft.

– Så står det taxier og venter når de kommer ut av tunnelen som vil frakte passasjerene videre, sier Lundeby.

Det var også et Vy-tog fra Oslo i retning Bergen som ble stående fast på Voss som følge av strømproblemene. Der var det 67 passasjerer om bord som nå har blitt kjørt videre med buss og taxi i retning Bergen.

Lundeby forteller at det også vil gå to busser fra Bergen i retning Oslo for nattoget som skal gå like over klokken 23.

– Dette nattoget er ikke ennå innstilt, for man vet ikke hvor lang tid det vil ta å løse strømproblemene. Men det er et tilbud til kundene om å kunne ta buss istedenfor tog.