Flesland var truet av stenging

Bergen lufthavn Flesland var lenge truet av stenging for utgående trafikk fra fredag kveld. Men tvungen lønnsnemd avblåser vekterstreiken.

Flyplass
Foto: NRK

Like etter klokken 19 varslet Hann Bjurstrøm partene i vekterstreiken om at Regjeringen vil ta i bruk tvungen lønnsnemd i konflikten. Dermed avblåses vekterstreiken og Flesland vil holdes åpen.

– Faktisk betyr dette at vi kan få i gang trafikken som normalt i morgen tidlig, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

Hun fikk gladmeldingen i syv-tiden og arbeidet startet umiddelbart med å få alt klart til lørdag morgen.

– Securitas jobber nå på spreng med å få vaktholdet tilbake som normalt. Vi håper at sikkerhetskontrollen vil være fullt bemannet og alle sluser er åpne når vi åpner lørdag morgen, sier Nes.

Vekterstreiken har pågått i en uke, men sålangt har Bergen lufthavn Flesland blitt holdt åpen, riktignok med lange køer i sikkerhetskontrollen .

Kan bare holde én sluse åpen

Men på grunn av opptrapping av streiken og ugunstig vaktplan trues flyplassen i morgen med stenging.

– Vi har hatt en litt vanskelig situasjon hele uken, men vi har hatt ganske god kapasitet i slusene våre slik at trafikken har blitt greit avviklet. Fra i morgen av kan vi bare én sluse åpen og veldigs stor utfart fra tidlig på morgenen, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

Denne kombinasjonen gjørt at flyplassledelsen må vurdere drastiske tiltak.

– Vi har hatt noen vanskelige vurderinger for å finne ut om vi i det hele tatt klarer å avvikle trafikken. Det er en mulighet for at vi må stenge for utgående trafikk, sier Nes.

– Ikke forsvarlig å holde åpent

Avinor vurderer det som uforsvarlig å holde flyplassen åpen for passasjeravganger med den bemanningen de har i sikkerhetskontrollen etter vaktplanen. Flyplassjefen står likevel på til det siste, og vil nå søke om dispensasjon fra fagforeningen.

– Vi har ikke tatt den beslutningen ennå. Vi jobber alt vi kan for å se om det finnes muligheter for å holde åpent. Men dette betyr at vi ser på muligheten til å si at sikkerhetsslusen ikke er åpen imorgen.

– I så tilfelle vil vi kun kunne ta imot ankommende trafikk, sier Nes.

Hva er det som avgjør om dere vil stenge sikkerhetsslusen?

Vil ha dispensasjon

Vi har søkt om en dispensasjon for å holde åpen tre sluser. Med tre åpen mener vi at vi kan gjøre dette på en forsvarlig måte. Men med bare én sluse åpen så vil køtidene bli så enorme at vi ikke kan stå inne for folks ve og vel.

Et avslag på dispensasjonssøknaden betyr dermed at Bergen Lufthavn Flesland vil være stengt for utgående trafikk fra lørdag kl 4.30.

Avgjørelsen om flyplassen stenges tas rundt klokken 16 fredag ettermiddag.

Klokken 16 opplyser lufthavnsjef Adelheid Nes at det ennå ikke er bestemt om hva som vil skje med flytrafikken fra flyplassen lørdag og at de avventer situasjonen fortløpende.

– Ikke grunnlag for dispensasjon

Like over klokken 17 fredag ettermiddag opplyser NHO Service at de ikke har funnet grunnlag for å innvilge dispensasjon for Avinor på Flesland flyplass.

– I vår vurdering har vi lagt vekt på å følge de etablerte spillereglene mellom organisasjonene for håndtering av streik, sier adm dir Petter Furulund i NHO Service i pressemeldingen.

Det blir dermed ikke sendt noen dispensasjonssøknad til Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) som har tatt ut vekterne i streik. NHO Service gir likevel alt ansvaret til NAF.

– Streiken har store negative konsekvenser for privatpersoner og bedrifter i Norge. Det er Norsk Arbeidsmandsforbund som er ansvarlig for streikens konsekvenser. Det er NAF alene som har valgt å igangsette vekterstreiken, sier Furulund.

Konsekvensen blir at Bergen lufthavn Flesland stenger ved midnatt fredag.

– Snakk med flyselskapet

– Vi har avgjort at vi stenger for utgående trafikk fra kl 24 fordi vi ikke får dispensasjon til å holde oppe tre skuser, sier lufthavnsjef Adelheid Nes til NRK like etter klokken 17 fredag ettermiddag.

Lufthavnsjefen sier det var en vanskelig beslutning å ta, men at de ikke hadde noe valg når de ikke fikk dispensasjon. Nå må passasjerene forholde seg til sitt flyselskap.

– Passasjerne må følge med på den informasjonen de får fra sitt flyselskap. Nå er det flyselskapene som må bestemme hvordan de vil avvikle de avgangene de skulle hatt her i morgen. Dette får store følger, sier Nes.

Avinor ber i en pressemelding om at passasjerer som har billetter med utgående fly fra Flesland i morgen ikke møter opp på flyplassen.

Klokken 18.45 fredag kveld innkalte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm partene i vekterkonflikten til møte. Der ble de informert om at Regjeringen vil bruke tvungen lønnsnemd for å få slutt på streiken. Flesland vil dermed kunne holde åpen.