Hopp til innhold

Ministeren stoggar ikkje vedtak om nedlegging

Helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen vil ikkje stogge vedtaket til Helse Førde om å legge ned alt av fødetilbod og ortopedi ved lokalsjukehusa.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ventar til Helse Vest har teke opp saka.

Foto: Poppe, Cornelius / Scanpix

Nordfjordrådet og stortinsgrepresentantane frå Sogn og Fjordane meiner planane må stoggast, og håpa Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen ville gripe inn.

– Men det er ikkje aktuelt å effekture noko vedtak i Helse Førde før det har vore oppe i Helse Vest, seier ho.

Håpa på stortingsrepresentantane

Ordførar i Selje, Gunn Helgesen.

Ordførar i Selje, Gunn Helgesen

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Nordfjordrådet fekk fredag med seg stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane på at Helse Førde sin sjukehusmodell, der dei har vedtatt å legge ned alt av fødetilbod og ortopedi ved lokalsjukehuset må stoggast. Leiar for rådet, Gunn Helgesen, meinte vegen å gå var gjennom helseministeren.

– Konkret vart det sagt frå Ingrid Heggø og Erling Sande at dei skulle ta kontakt med helseministeren, seier Helgesen.

Vil ikkje gripe inn no

Men helseministeren vil ikkje gripe inn i planane, sjølv om ho langt på veg lova innbyggjarane i Nordfjord og Indre Sogn at fødetilboda skulle bestå.

Men ho understreker at det Helse Førde sine planar ikkje kan gjennomførast før det har vore til behandling i departementet.

– Det er ikkje aktuelt å gjere noko med fødetilbodet eller andre endringar før Helse Vest har gått gjennom dette.

– Trist viss folk melder seg ut

Fleire av Arbeiderpartiet sine lokallag har mista medlem som følge av sjukehusstriden. Det meiner Strøm Erichsen er undødvendig.

– Eg tykkjer det er trist dersom nokon melder seg ut på grunn av dette. Det meiner eg at det er unødvendig å gjere. Eg har sagt at vi skal oppretthalde lokalsjukehusa, og vi skal ha godt tilbod der som kan møte utfordringane vi har i eit framtidig helse-Norge.