Hopp til innhold

Statsråd legger seg flat etter kyssing med ansatt etter fest: – Flaut og pinlig

Sigbjørn Gjelsvik erkjenner «dårlig rolleforståelse og dømmekraft» etter hendelse med underordnet. Statsministeren har vært kjent med kysseepisoden i ett år.

Gjelsvik

IKKE FERDIG: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (til høyre) sier det ikke skal skje igjen. Men i departementet har støvet ennå ikke lagt seg etter hendelsen etter sommerfesten i fjor sommer.

Foto: NTB

Det vitner beskriver som «råklining» etter sommerfesten til kommunaldepartementet, har det siste året satt forholdet mellom embetsverket og kommunalministeren på prøve.

Jeg utviste dårlig rolleforståelse og dømmekraft. Det har jeg også vært tydelig på til statsministeren, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik til NRK.

Kvelden, som begynte med sommerfesten på Det Norske Teatret og beveget seg videre til Eilefs Landhandleri, endte til slutt på London pub. Det var etter sommerfesten – da de gikk videre på byen – at kyssepisoden fant sted.

Gjelsvik omtaler sin egen opptreden som «flau og pinlig» og «ikke i tråd med de idealene jeg forsøker å leve etter».

Kvinnen opplyser til NRK at hun opplevde situasjonen som uproblematisk, og at hun har følt seg godt ivaretatt av departementet.

Andre kilder i departementet sier at sakens «delikate natur» har slitt på arbeidsmiljøet.

Gjelsvik-utesteder-130923

Sommerfesten på Det Norske Teatret var Sigbjørn Gjelsviks første møte med flere medarbeidere i departementet

Gjelsvik-utesteder-130923

– Kvinnen er ansatt i departementet og jeg burde derfor ikke opptrådt slik. Jeg burde ha vært mer bevisst min rolle som statsråd og departementssjef, sier Sigbjørn Gjelsvik.

Gjelsvik-utesteder-130923

Kvelden, som begynte på Det Norske Teatret og beveget seg videre til Eilifs Landhandleri, endte på London pub.

Gjelsvik-utesteder-130923

– Det er ikke greit måten jeg opptrådde på, sier Sigbjørn Gjelsvik. Han omtaler sin egen opptreden som «flau og pinlig».

Gjelsvik orienterte statsminister Jonas Gahr Støre og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum om episoden kort tid etter sommerfesten, som ble arrangert 18. august i fjor.

Støre har tillit

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NRK at han har hatt «grundige samtaler» med kommunalministeren om det som skjedde, og at han har lagt vinn på å få alle fakta på bordet.

– Det Sigbjørn Gjelsvik har gjort er ikke akseptabelt. Han har i denne saken vist dårlig dømmekraft og rolleforståelse som statsråd og departementssjef, sier han.

Du har visst om saken i over et år, hvorfor har du fortsatt tillit til Gjelsvik?

Det som var viktig da, var å få full oversikt over hva som hadde foregått. Gjelsvik beklaget sin opptreden, jeg har gjort det klart at sånn kan ikke en departementssjef opptre overfor ansatte i departementet, sier Støre og fortsetter:

Og så var det viktig for meg å få avklart kvinnens situasjon, og at hun da har forklart til departementet at hun er godt ivaretatt, og hun har også sagt at hun ikke opplevde situasjonen som ubehagelig. Med det grunnlaget, og med hans klare forståelse for at sånt ikke går, så har jeg tillit til ham.

Er det greit for en statsråd i din regjering å kline med en ansatt på jobb?

Det er ikke greit, og det har jeg gjort helt klart.

Sommerfest

Det begynte med denne invitasjonen. Sommerfesten på Det Norske Teatret 18. august var for departementets medarbeidere, og bandet The Powerpointers sto på plakaten.

Foto: Skjermdump

NRK har bedt kommunalministeren om en kommentar siden onsdag i forrige uke, men fikk svar først etter valget.

Hvorfor venter du til etter valget med å svare?

Jeg svarer på de spørsmålene jeg blir stilt. Jeg er opptatt av at dette er en hendelse som ikke skulle ha skjedd og at ...

Men hvorfor venter du til etter valget med å svare?

Jeg er opptatt av at jeg skal svare på spørsmål om det som skjedde på sommerfesten, og at dette ikke skulle ha skjedd.

Var det viktig for deg å vente til etter valget med å svare?

Jeg svarer på spørsmål knyttet til saken. Jeg er opptatt av at dette er en hendelse som ikke skulle ha skjedd.

Ledelsen i departementet har hatt flere samtaler

Regjeringen skriver på sine egne nettsider at «det er viktig med et godt tillitsforhold mellom politisk ledelse og embetsverk.»

Departementsråd Petter Skarheim bekrefter at hendelsen har vært et diskusjonstema blant de ansatte, og at den har blitt løftet til ledelsen av tillitsvalgte og verneombud.

Det har vært god dialog om saken i etterkant. Ledelsen i departementet har hatt flere samtaler og god dialog med kvinnen i ettertid. Hun er klar på at hun føler seg godt ivaretatt av departementet, og at hun ikke opplevde situasjonen som ubehagelig.

Augustfesten var Sigbjørn Gjelsviks første møte med flere medarbeidere i departementet, etter at han i forkant av sommerferien erstattet Odd Roger Enoksen i regjeringskollegiet.

Enoksen måtte gå av da det ble kjent at han hadde vært «seksuell mentor» for en yngre kvinne.

Gjelsvik var eneste politiker på festen, og skal ha hilset i åpningstalen med at han til gjengjeld ville «drikke for seks personer».

Det var platt da han sa det, og enda mer idiotisk i ettertid, sier en av festdeltagerne som NRK har vært i kontakt med.

NRK har spurt Gjelsvik om han vedkjenner seg uttalelsen.

– Hva som ble sagt (i åpningstalen) kan jeg ikke gjengi her og nå, svarer han.

Sigbjørn-Gjelsvik-130923

NRK har bedt kommunalministeren om en kommentar siden onsdag i forrige uke, men fikk svar først etter valget.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Uavklarte spørsmål er fremdeles et tema

Første mandag etter festen (22. august, 2022) ble Gjelsvik innkalt til møte med departementsråden i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Innholdet i samtalen kjenner bare disse to, men i et utvidet møte tre dager senere ble flere i departementet informert om at statsråden var lei seg for det som hadde skjedd.

De ansatte i departementet fikk også forsikringer om at hendelsen var formidlet til topps og at Statsministerens kontor ville håndtere saken om den ble kjent utenfor departementets korridorer.

Men det var ikke utenfor departementets korridorer at «sommerfest-saken» ble et problem.

I stedet var det innenfor veggene at saken skulle skape støy og slitasje.

Uavklarte spørsmål om både hendelsen og håndteringen er fremdeles et tema, sier en av de ansatte til NRK.

Gejlsvik

Statsministerens kontor har vært kjent med «sommerfest-saken» til kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i ett år. Nå sprekker den.

Foto: NTB