Hopp til innhold

Startar ryddearbeidet på E39

Statens vegvesen tek sikte på å opne E39 gjennom Våtedalen i dag. Vegen har vore stengd sidan fredag på grunn av skred. Ein geolog har vurdert snøskredfaren og det er ikkje venta at det vil gå fleire skred som råkar trafikken. – Ryddearbeidet er starta og tek truleg tre timar, seier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden.

Dronebilete av snøskredet i Våtedalen.
Foto: Jens Tveit / Statens vegvesen