Søker etter folk for å finne ut om blåbær kan forhindre demens

Forskerne tror de har funnet noe i naturen som kan være med å forebygge demens. Nå søker de etter folk til forskning i flere norske byer.

Blåbær

BLÅBÆR: Nå skal det testes om dette lille bæret kan hjelpe mot utvikling av demens.

Foto: Mona Gingstad / NRK

– Vi vil teste en blåbærkapsel for å finne ut om blåbærets virkning kan forebygge demens, sier Arne Exner Nakling.

Han er spesialist i geriatri og indremedisin ved Betanien sykehus i Bergen.

Sammen med flere forskere skal han finne ut om blåbær kan ha effekt på kognitiv svikt, (som hukommelse, konsentrasjon og planlegging) og demens. Forskerne samarbeider i Sesam, et regionalt kompetansesenter i Helse Vest.

Søker etter folk

Forskere over hele verden har forsøkt å løse demensgåten, også i Norge.

Forskere i USA lanserte i 2016 teorien om at blåbær kan forebygge sykdommen. Nå testes det også ut i Norge, som Stavanger Aftenblad også har omtalt.

– Arbeidshypotesen vår er at en viktig del av demenssykdommen består av en betennelse. Da tror vi at de sterke antioksiderende effektene som finnes i fargestoffet fra blåbær, vil gi målbar og positiv effekt, sier Nakling.

For å få hjelp søker forskerne nå etter folk til prosjektet i flere byer rundt om i landet (se mer info nederst i saken).

Studien rekrutterer folk fra Oslo/Akershus, Bergen, Stavanger og nærliggende kommuner til disse.

Arne Exner Nakling

FORSKER: Arne Exner Nakling er spesialist i geriatri og indremedisin og tester nå ut om blåbær kan forebygge demens.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

– Foreløpig ingen kur

I Norge har rundt 77.000 mennesker en eller annen form for demens. Og det er ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen et antall som trolig vil fordobles frem mot 2040.

Sesam har fått ni millioner kroner av Nasjonalforeningen for folkehelsen for å gjennomføre dette forskningsprosjektet. Dersom de norske forskerne finner ut mer om blåbærets virkning, kan det igjen være med på å finne en metode som gir svar på om folk er disponert.

– Klarer vi å vise at demens er en betennelsesaktig sykdom, så kan vi trolig finne spor av den i en blodprøve, sier han.

– Bra med forskning

Leder i Bergen demensforening Kari Andrine Frønsdal, ser positivt på at det forskes på demens.

– Jeg må si at dette høres positivt ut. Det er bra at de prøver ut ting som kan forsinke en sykdomsutvikling, og i beste fall stoppe den, sier hun.

Selv ble hun medlem i foreningen da hennes mann fikk Alzheimers sykdom i 2006.

– All forskning på demens er bra, men det er viktig at det ikke plager pasienten. Det må det legges vekt på, sier hun.

– Ett av mange steg

– De som skal delta i undersøkelsen skal ta 4 kapsler om dagen, noe som tilsvarer 500 gram blåbær. Det skal de ta i 24 uker. Halvparten får blåbær i kapslene, resten «narrekapsler». Underveis må de gjennom ulike hukommelsestester for å finne ut om vi kan se en forskjell, sier Nakling.

Han er optimist og håper at demenskoden er knekt innen 10 år.

– Blåbær er nok i så fall bare en del av løsningen, men det er ett steg av mange viktige steg, sier Nakling.

Disse kapslene skal forsøkspersonene ta

KAPSLER: Halvparten av dem som er med i prosjektet skal ta kapsler med blåbær, den andre halvdelen får «narrekapsler». Forskerne ønsker å finne ut om blåbær kan være med på å forebygge demens.

Foto: SESAM/Regionalt kompetansesenter