Hopp til innhold

Slik skal E16 bli tryggere

Vegvesenet og samferdselsministeren presenterte en rekke kortsiktige tiltak for å få ned ulykkestallene på dødsveien E16 i Hordaland.

Kollisjon mellom buss og personbil

ULYKKESVEIEN: En personbil kolliderte med en buss ved Vassendatunnelen på E16 15. august. To personer omkom. Gjennomsnittskontroller, rumlefelt og forbikjøringslommer er blant tiltakene som skal hindre ulykker i fremtiden.

Foto: Arnstein Karlsen

I dag kom Statens vegvesen og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Dale for å presentere en rapport om ulykkesutsatte E16 i Hordaland.

Totalt 54 personer har mistet livet på E16 i Hordaland siden den nye innfartsåren til Bergen sto ferdig i 1991. 46 av disse har omkommet bare mellom Bergen og Voss, og 2011 har med sine syv dødsfall vært det verste året i ulykkesstatistikken.

21 tiltak til 21,2 millioner

På pressekonferansen ble det presentert en rekke tiltak fra en arbeidsgruppe som har sett på veien.

Det skal brukes 21,2 millioner kroner på 21 ulike tiltak, som alle skal gjennomføres innen 2012.

Her er noe av det som skal gjennomføres:

  • Kalking av tunnelvegger.
  • Fartskontroller på gjennomsnittsfart på enkelte strekninger.
  • Stopplommer for trailere og store kjøretøy.
  • Fysisk fartsregulering, ved å lage såkalte rumlefelt. Rumlefelt er endringer i veidekket som skaper støy og dermed reduserer farten.
  • Fresing av kantlinjer i kjørebanen.
  • Elektroniske fartstavler.
  • Skilting på farlige og ulykkesutsatte deler av veien.
  • Redusert fart noen steder.
  • Kampanjer og informasjonsskilt.
  • Bedre vintervedlikehold, med mer sand, forsøk på å bruke kostemaskin, og vinterinformasjon om glatte veier på flere språk.

Vil treffe både trafikanten og veinettet

– Etter en samlet vurdering vil arbeidsgruppen tilråde en bred satsing på tiltak rettet både mot veinettet og trafikanten, sier fungerende seksjonsleder Terje Vidar Hoel, som har ledet arbeidet med rapporten.

I rapporten trekkes det også frem en rekke årsaker på hvorfor møteulykkene skjer. Her blir det nevnt manglende konsentrasjon, trøtthet, selvmord, alkohol og rus, høy fart og glatte veier.

Kleppa

TIL DALE: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kom til Hordaland på en pressekonferanse om tiltak på E16 i dag.

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

Samferdselsministeren fortalte på pressekonferansen at hun vil øke budsjettet til vegvesenet for å få råd til de nye tiltakene, som alle skal være innført innen utgangen av 2012.

Starter arbeid med langsiktige løsninger

Det ble med andre ord heller ikke lagt frem planer eller forslag om større veiutbedringer, midtdelere eller trefeltsvei.

Men arbeidsutvalget forteller i sin rapport at arbeid med mer langsiktige løsninger også startes opp.

– Arbeidsgruppen vil understreke at en på lang sikt må arbeide for at strekningen blir konfliktfri i forhold til møteulykker, sier Hoel.

Kleppa skrøt av tiltakene vegvesenet hadde kommet frem til. .

– Jeg forventer at det kommer på plass tiltak på selve veien, og tiltak opp mot føreren, slik at det blir tryggere. Det er all grunn til å forvente færre dødsulykker når de ulike tiltakene kommer på plass, sier hun.

– Nesten bare kosmetikk

Men det er delte meninger om tiltakspakken som ble presentert i dag. Sigmund Midttun er redaktør i Hordaland, lokalavisen som har et dekingsområde midt i store deler av E16-traseen.

Han mener summen er alt for liten til at det skal ha noen betydning.

– Dette er litt mer enn kosmetikk, men ikke veldig mye mer. Det kreves ikke bare 21 millioner, men vi skulle nok gjerne hatt minst 250 millioner.

– Det tragiske er at en i tillegg har en jernbane som ikke fungerer skikkelig, og som har blitt neglisjert i årevis. Det blir presset mer og mer trafikk over på veiene, så det må taes skikkelige grep. Da er 21 millioner nesten bare latterlig.

Christer Tonheim, politisk rådgiver og samfunnsøkonom i NAF, er avmålt positiv.

– Det er riktig å sette i gang strakstiltakene nå, og det er flere svært gode. Men de er også strakstiltak, og i tillegg til det er det veldig viktig å få møtefrie veier, sier han.

Krever midtdelere

Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner er en av dem som hadde klare krav til Kleppa før pressekonferansen:

Tangstad-Holdal

KLARE KRAV: - For oss holder det ikke med å sette ned fart og komme med midlertidige tiltak, sier Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner.

Foto: Frontkollisjoner.no

– For oss holder det ikke at en setter ned farten og kommer med andre midlertidige tiltak. Vi ønsker at denne veien skal utbedres til en møtefri og sikker vei.

I går presenterte NRK tall som som forteller at de mest alvorlige skadene og drepte har kostet samfunnet over tre milliarder kroner. NAF mener tallet er minst dobbelt så høyt, og at ulykkene har kostet 7,5 milliarder kroner.