Slik skal de holde forurensende cruiseskip borte fra norske havner

Neste sommer kan utslippene i norske havner bli mindre, dersom nytt prosjekt med miljørabatter lykkes.

Utslipp fra cruiseskip i Bergen

SKYER: De siste dagene har tydelige skyer av utslipp fra cruiseskip samlet seg over Bergen sentrum.

Foto: Halfdan Hallseth / Fjord Productions
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Vi håper rederiene sender de skipene som forurenser minst hit til Norge i fremtiden, sier Bjørn E. Pedersen. Han er avdelingsdirektør i avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet.

Bergen havn er landets største cruisehavn med 333 anløp i 2018. Det er dermed også den havnen med størst forurensing fra næringen.

Derfor startet også initiativet til et helt nytt prosjektet her. Nå er de ti største cruisehavnene i Sør-Norge med, i tillegg til DNV GL (tidligere Det Norsle Veritas).

Fra 1. januar 2019 skal det lønne seg for rederiene å sende miljøvennlige skip til Norge.

– Skal man få forandring i cruise-industrien, må man stå sammen, sier Even Husby, miljøleder ved Bergen havn.

Cruiseskip-forurensnig

TYDELIG: Utslippene fra skip til kai i Bergen havn er tydelig.

Foto: Johannes Kyte / NRK

Belønner adferd

Det har tidligere blitt brukt en så kalt ESI-skala til å vurdere hvor miljøvennlig et skip er. Den har tatt utgangspunkt i tekniske spesifikasjoner, og gjelder særlig når skipet er underveis. Ut fra denne har skip kunnet få noe reduksjon i havneavgiften.

Havnene har nå samarbeidet om å lage en ny skala, som mer detaljert vurderer hvor miljøvennlige skipene er når de ligger til kai.

  • Skalaen kalles EPI (Environmental Port Index), og tar utgangspunkt i skipets adferd og tekniske installasjoner i havn.
  • Skipene rangeres på en skala fra 0–100. Dess høyere score, jo billigere blir oppholdet.
  • EPI legger vekt på hva slags renseteknologi, drivstoff osv. skipet benytter når det ligger ved kai.
  • Dersom skipene kan dokumentere at de har gjennomført ekstraordinære tiltak for å redusere utslipp, vil det bidra til å øke skipets miljørating.

– I tillegg til å at det skal lønne seg økonomisk, ønsker vi at dette skal føre til større åpenhet rundt det cruisenæringen gjør for å redusere sine utslipp, sier Husby.

To teknisk like skip kan ha store forskjeller i utslippene, ut fra hvordan skipet drives når det ligger til kai.

– Ved for eksempel å redusere energibruk om bord eller kjøre rensesystemene på en bedre måte, kan utslippene reduseres tydelig, sier han.

Røyksky fra cruiseskip

VIL REDUSERE: Målet med prosjektet er å få mer miljøvennlig cruisetrafikk.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Helsefarlige skyer

På dager med lite vind blir utslippene ekstra synlige. De siste ukene med sol fra blå himmel i Bergen, har skyene med forurensing av cruiseskipene vært ekstra godt synlige.

Utslippene består av vanndamp, svoveldioksid (SO2), nitrogenoksider (NOx), karbondioksid (CO₂), svevestøv og flyktige organiske forbindelser. Noen av disse stoffene kan være helsefarlige i konsentrasjoner over visse nivå. Innholdet varierer fra skip til skip.

En rapport (ekstern lenke) som Sjøfartsdirektoratet har laget, kartlegger utslipp fra skipstrafikk i verdensarv-fjordene, og kommer med konkrete tiltak for å redusere utslipp.

Det nye prosjektet skal bidra til at skipene som kommer hit opptrer så miljøvennlig som mulig, og i tillegg håper havnene at rederiene ikke sender de eldste og verste skipene hit.

– Cruisesesongen 2018 vil bli brukt til uttesting, forteller Husby.

DNV GL samarbeider med flere rederier som gjennomfører rapportering i henhold til EPI hver gang de forlater en av de norske partnernes havner.