– Du ser bilder og hører historier du helst skulle vært foruten

Bent Raknes har tung erfaring med å etterforske overgrepssaker mot barn. Nå skal det forskes på belastningen politifolk utsettes for.

Bent Arild Raknes

ERFARING: Bent Raknes, tidligere politioverbetjent og etterforskningsleder på vold og sedelighetsseksjonen i Bergen, sier at overgrepssaker er ekstra belastende for politifolk.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Du ser dessverre bilder du helst skulle vært foruten, og møter barn som forteller historier du helst ikke skulle hørt.

Det sier Bent Raknes, tidligere politioverbetjent og etterforskningsleder på vold og sedelighetsseksjonen i Bergen. Han har lang erfaring med etterforskning av seksuelle overgrep mot barn.

– Det blir sagt at du ikke skal ta med deg jobben hjem. Men i denne typen saker tar man det dessverre med hjem veldig ofte, forteller Raknes.

Dark room

STERKE INNTRYKK: På operasjonsrommet til «Dark Room»-etterforskningen i Bergen har politietterforskere gått gjennom store mengder materiale som viser overgrep mot barn.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Skal få flere til å bli i jobben

I januar gikk startskuddet for et nytt forskningsprosjekt ved NTNU i Trondheim. Politiforum skriver at rundt 40 politiansatte skal intervjues i studien.

Forskerne skal undersøke belastningen politietterforskerne utsettes for når de går gjennom beslag som er gjort i overgrepssaker mot barn.

Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt, er blant dem som tok initiativ til prosjektet.

– Vi har hatt en del som har byttet arbeidsområde, og noen som har sluttet. Da har det vært av stor interesse for oss å se hva vi kan gjøre for at flere står i jobben, sier Moe til NRK.

Hilde Reikrås

– GJØR EN FORSKJELL: Hilde Reikrås, som leder «Dark Room»-operasjonene i Vest politidistrikt, sier det er ingen andre steder man kan utgjøre en så stor forskjell i noens liv som i arbeidet med overgrep mot barn.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Store datamengder

Det har vært en sterk økning i tallet på saker som omhandler overgrep mot barn de siste årene. I noen saker har politiet avslørt store nettverk, som i operasjon «Dark Room» i Vest politidistrikt.

I flere saker er det snakk om enorme mengder data som etterforskerne i politiet må se gjennom. Bilder og videoer som viser barn, ofte ned i spedbarnsalder, som blir grovt utnyttet og misbrukt seksuelt.

– Ofte kan det være chatteloggene som er det mest belastende å gå igjennom. Der kan vi føle vi at vi kommer mer «under huden» på dem som skriver, noe som kan være belastende over tid, sier politioverbetjent Hilde Reikrås, som leder «Dark Room»-operasjonene.

Lite forskning

Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi på NTNU, Eva Langvik, leder det nye forskningsprosjektet.

– Vi fokuserer på organiseringen av arbeidet og på strategiene de ansatte bruker for å håndtere belastningen, sier Langvik.

Målet er å kartlegge hvordan de opplever jobben sin. Ifølge Langvik er det gjort lite forskning på denne yrkesgruppen.

– Vi er trygge på at kunnskapen vi får fra forskningsprosjektet vil være nyttig for organiseringen og ledelsen av denne typen arbeid.

Det er politiet enige i.

– Jeg er ganske sikker på at det kommer til å komme frem ting som vil ha betydning for hele det norske politiet, sier Moe i Trøndelag politidistrikt.

Politimester Nils Kristian Moe, Trøndelag

HAR SLUTTET: Politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt sier de har eksempler på politietterforskere som har sluttet i jobben etter å ha jobbe med overgrepssaker mot barn.

Foto: Erland Knutsen / NRK

– Viktig forskning for politiet

Bent Raknes har selv stor tro på forskningen. Han mener det er viktig å passe på at man ikke mister dyktige etterforskere.

– Det viktigste er å ha et godt støtteapparat rundt etterforskerne. Dette tror jeg denne forskningen kan bidra til.

Prosjektet skal resultere i både forskningsartikler og rapporter. Den første rapporten forventes å være klar i løpet av våren.