Politiet sliter med å rekruttere: - Få vil etterforske overgrep mot barn

Politiet sier de ser en eksplosiv økning av overgrepsmateriale med barn på internett, men de sliter med å få nok folk til å etterforske sakene.

Kripos etterforsker overgrep mot barn

I kjelleren hos Kripos i rommet med tilnavnet «Ragnarok», går de ansatte daglig gjennom timevis av beslag.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ifølge Interpols globale register er Norge det landet i verden, som i forhold til folketall, har flest ofre og gjerningsmenn tilknyttet seksuelle overgrep mot barn på internett.

226 norske ofre er ifølge VG registrert i Interpols database. Det er kun de som er identifisert, og mørketallene er enorme.

– Ikke en jobb for alle

I rapporten «Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep» fra i år, konkluderer politiet med at kapasiteten og kompetansen innenfor denne type dataetterforskning er bekymringsfullt lav.

Lena Reif

Lena Reif sier man må ha mye motivasjon for å orke å jobbe med sedelighetssaker.

Foto: Svein Olsson / NRK

Leder for seksuallovbrudd hos Kripos, Lena Reif, sier hun er enig i rapportens funn.

– Dette er et veldig belastende fagområde som ikke passer for alle. Kapasiteten jevnt over i landet er svært dårlig, og kompetansen er veldig varierende. Samtidig må jeg påpeke at dette er veldig givende arbeid, sier Reif.

Hun påpeker at lave lønninger er en viktig årsak til at mange heller søker seg til skiftarbeid på en ordensavdeling.

– Lønn, arbeidsbelastning og muligheter for kompetanseutvikling er noen av grunnene til at vi sliter med å rekruttere og beholde de «gode hodene», sier Reif.

I rapporten kommer det også frem at av et utvalg på 237 saker som omhandler seksuelt misbruk av barn, ble omtrent 40 prosent etterforsket med lav eller svært lav kvalitet.

Reif sier det er gjennomtrekk på personellet i sedelighetsavsnitt ute i distriktene.

– Det er i det hele tatt få søkere til etterforskning, og kun et fåtall av disse søker seg til etterforskning av seksuallovbrudd. Det er hyppige utskiftninger, sier Reif.

Ser mange bekymringsfulle eksempler

Justis- og beredskapsdepartementet innrømmer at situasjonen er for dårlig, men lover en endring med den nye politireformen.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen sier regjeringen har en lang vei å gå.

– Vi har sett en del bekymringsfulle eksempler som viser at vi har en lang vei å gå. Hvis vi ikke for alvor tar tak i disse utfordringene snarest, kan konsekvensene bli at flere barn bli offer for grusomme handlinger, sier Brein Karlsen.

Vidar Brein-Karlsen

Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein Karlsen, sier den nye politireformen fokuserer mye på seksuelle overgrep mot barn på internett.

Foto: JUSTIS-OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

– Samarbeidet internt må forbedres

Brein- Karlsen påpeker at samarbeidet internt i politiet må forbedres for å få bukt med problemet.

– Nå skal vi gå hardt ut for å bedre samarbeidet mellom Kripos, som sitter med spisskompetansen, og politidistriktene, sier Brein-Karlsen.

Statssekretæren sier disse utfordringene har blitt nøye vurdert før den nye politireformen trer i kraft 1 januar 2016, og lover en forbedring.

– Den nye reformen vil gjøre politidistriktene bedre rustet til å takle disse sakene, avslutter Brein-Karlsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger

Norske surfarar kjem seg ikkje til utlandet. Så no drar dei til Stad i staden.

RÅ BØLGER: Vinterbølgene på Stad tiltrekker seg surfarar.

RÅ BØLGER: Vinterbølgene på Stad tiltrekker seg surfarar.

Koronafaste surfarar reiser i staden til Stad