Hopp til innhold

Sjur og Teodor (23) skal få flere menn til å bli lærere i barneskolen

BERGEN (NRK): Kun én av fire lærere i grunnskolen er menn. Nå tar utdanningene grep for å få flere unge menn til å undervise på barnetrinnet.

Teodor Solberg Andreassen og Sjur Fuglehaug

ROLLEMODELLER: Lærerstudentene Teodor Solberg Andreassen (t.v.) og Sjur Furuhaug skal ut på skoleturné for å få flere menn til å bli lærere i grunnskolen.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

23-åringene Sjur Furuhaug og Teodor Solberg Andreassen er i mindretall som mannlige studenter på grunnskolelærerutdanning 1-7 ved Høgskolen på Vestlandet.

Studentene er plukket ut til å promotere læreutdanningen for elever i videregående skole som i løpet av vinteren skal velge hva de skal studere.

– Det er mange elever i skolen i dag som hadde trengt en mannlig rollemodell, sier Andreassen.

– Hvorfor tror dere så få menn velger å bli barneskolelærer?

– Det kan kanskje ha med at menn ikke blir like mye eksponert for små barn som kvinner. Som regel er det jenter som passer på barn eller sitter barnevakt, sier Furuhaug.

– Det gir jo ikke så høy status å være lærer, men jeg tror folk tenker mer på hva yrket innebærer i dag, supplerer Andreassen.

Kvinner dominerer

Prosjektet styres av Høgskolen på Vestlandet i samarbeid med Universitet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet.

I mange år har det vært en utfordring med dårlig kjønnsbalanse blant lærere som underviser på de laveste trinnene i grunnskolen.

Trass i mange forsøk på å jevne ut balansen, er det fremdeles en stor overvekt av kvinner. Ifølge en rapport fra OsloMet fra 2019, er i dag kvinneandelen på 75 prosent i skolen.

I fjor var andelen menn under utdanning til å bli grunnskolelærere på første til syvende trinn på 24 prosent, ifølge rapporten.

I forrige uke var Forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Aasheim i Bergen for å treffe lærerstudentene ved Høgskolen på Vestlandet.

Hvorfor har dere ikke fått til dette før?

– Det er litt vanskelig å si, men nå har vi forskning som sier noe om hvorfor menn ikke søker seg til disse trinnene. Så prøver vi å gjøre noe positivt med at lærerstudenter som selv er menn reiser ut i skolen for å fortelle hvorfor de valgte yrket, sier Aasheim.

Henrik Aasheim, Teodor Solberg Andreassen

MØTTE MINISTEREN: Fredag i forrige uke var utdanningsminister Henrik Aasheim på Høgskolen på Vestlandet for å hilse på studentene.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Synkende tall

I 2019 var det færre menn som søkte på grunnskolelærerutdanning 1-7 enn året før. Kun én av fem som møtte til utdanningen var menn, ifølge Kunnskapsdepartementet.

I rapporten fra OsloMet blir status, egen erfaring med barn, påvirkning fra foreldre og en oppfatning av læreryrket som en feminin profesjon trukket fram som mulige barrierer.

Kunnskapsdepartementet har bevilget 5 millioner kroner til prosjektet, som vil gå over to år.

Fram til 2022 regner man med at ca. 7600 grunnskolelærere over 60 år kommer til å gå av med pensjon. Med andre ord er behovet for nye lærere stort.

Vil inspirere guttene

De to lærerstudentene ser fram til å reise rundt på videregående skoler i Vestland med et klart mål om å få flere av gutta til å velge samme utdanningsvei som dem.

– Jeg kommer til å legge vekt på hvor givende det er å være lærer, og forhåpentligvis overbevise dem om at dette faktisk er et utrolig kjekt yrke, sier Sjur Furuhaug.

Henrik Aasheim, Sjur Furuhaug

TOK EN PRAT: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Aasheim diskutere blant annet mobilappen Tik Tok da han møtte lærerstudentene ved Høgskolen på Vestlandet.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK