Hopp til innhold

Monica (24) har «for lang» kjøretid til nærmeste fødetilbud – sjekk avstanden i din kommune

Kjøretiden til nærmeste fødeplass strekker seg fra tre minutter til sju timer. Men mer enn én time er for lenge, ifølge fagekspertene.

Monica Hålien og Sanna

REISTE LANGT: Monica Nundal Hålien måtte reise mer enn to timer for å kunne ønske Sanna velkommen til verden.

Foto: Privat

I fjor fødte 321 norske kvinner ufrivillig utenfor et fødetilbud. Mange forsøkte, men nådde aldri frem.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at kjøretiden til nærmeste fødeplass i landet varierer enormt.

Å ikke rekke frem dit, gir økt risiko for dødfødsel for spedbarnet.

Når reisetiden blir lengre enn én time, øker risikoen.

Samtidig må omtrent 100.000 kvinner må kjøre lengre enn dette.

Størst forskjell er det mellom Træna og Volda.

I Volda er det bare tre minutter eller mindre til nærmeste fødested for halvparten av kvinnene.

På øygruppene i Nordland er det rake motsetningen.

Flere kvinner har reisevei på over to timer til nærmeste fødested.

Monica Nundal Hålien

Monica Nundal Hålien i Årdal er én av disse.

Visualisering: Anders Nøkling

NRK har samlet alle tallene fra undersøkelsen. Lenger ned kan du søke opp din kommune.

Hålien bor i Offerdalen i Årdal. I sommer hadde hun for første gang termin.

«Herregud, når jeg frem?»

Da riene meldte seg, la hun og samboeren ut på en på 2 timer og 20 minutter lang tur.

Først til Lærdal sjukehus med bil. Så videre i ambulanse til sykehuset hun faktisk kunne føde på.

– Når riene begynte, så tenkte jeg «herregud, kommer jeg til å nå frem?» Jeg synes det var helt forferdelig å måtte kjøre helt fra Lærdal sjukehus til Voss sjukehus, sier hun.

I magen lå lille Sanna klar til å møte verden.

– Turen med ambulanse til Voss var ganske hard. Det var ikke noe hyggelig å ligge bak i ambulansen med rier hvert femte minutt. Det føltes som en lang tur, sier hun.

Voss sjukehus

Pappa Ivar Endreson Offerdal med Sanna i armene på Voss sjukehus, der familien vil understreke at de opplevde seg godt ivaretatt av jordmødrene.

Foto: Privat

Risikoen øker med kjøretiden

I fjor fødte 151 kvinner under transporten til fødeavdelingen. 170 kvinner fødte uplanlagt hjemme.

Her kan du søke opp median-kjøretiden i din kommune.

Kommuner med en reisetid på over to timer har økt med 5 prosent fra 2012 til 18 prosent.

Det er problematisk fordi Norges kvinner opplever transportfødsler som både skremmende og dramatisk, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmordforbundet.

På grunn av få fergeavganger i døgnet, er kjøretiden beregnet til sju timer for innbyggere i øykommunene Røst og Træna.

– Potensielt livstruende komplikasjoner øker parallelt med avstand, men en time avstand er grensen for der vi ser betydelig risiko for fødende, sier Schjelderup.

Leder av Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup

Leder av Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Økt risiko for dødfødsel

Forskere ved Universitetet i Bergen har tidligere konkludert med at avstanden til fødetilbudet har størst betydning for fødselstryggheten i Norge.

Hilde Marie Engjom, overlege og forsker ved Folkehelseinstituttet, har forsket på hva lang kjøretid har å si.

– Å ikke rekke frem til planlagt fødeplass gir økt risiko for dødfødsel under fødsel og spedbarnsdød innen det første døgnet, sier Engjom.

Hilde Engjom

Hilde Engjom har sett enn nedbygging av fødetilbudet siden 80-tallet. Overlege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

– De siste tiårene har risikoen for å føde uplanlagt utenfor institusjon økt både i byene og på bygda, sier hun.

Angst og stress er vanligere for kvinner med lang reisevei i forkant av en fødsel, ifølge legen, som viser til forskning fra utlandet.

Hun sier forskning fra Sverige viser at risikoen for å føde utenfor institusjon øker allerede etter 30 minutter, ifølge Engjom.

NRK forklarer

Disse stedene kan du føde i Norge

Disse stedene kan du føde i Norge

Kvinneklinikker

Er spesialiserte enheter for kvinner med risikofødsler. Det er svangerskap og fødsler som trenger oppfølging utover det som er vanlig. Kvinneklinikker er bemannet med fødselsleger, barneleger og nyfødtavdeling. Disse klinikkene skal også ha et tilbud til friske kvinner som ønsker en naturlig fødsel.

Disse stedene kan du føde i Norge

Fødeavdelinger

Har spesialister innen fødselshjelp og jordmødre på vakt hele døgnet. Dersom barnet kan komme til å trenge oppfølging av barnelege like etter fødselen, vil fødselen bli planlagt på en fødeavdeling tilknyttet et sykehus med nyfødtavdeling.

Disse stedene kan du føde i Norge

Fødestuer

Kan ligge i eller utenfor sykehus. Dette er et tilbud til friske gravide med normale svangerskap og hvor man forventer en normal fødsel. Fødestuene blir styrt fra et sykehus med fødeavdeling, og er bemannet med jordmødre som tilbyr oppfølging både i svangerskap, i fødsel og etter at barnet er født.

Disse stedene kan du føde i Norge

Mykenhet

Som ABC-enheten i Oslo eller Storken fødeavdeling i Bergen. På disse avdelingene er det stort fokus på en normal fødsel uten bruk av medikamenter. Ofte skjer fødsel i badekar. De samme få jordmødrene følger kvinnen opp både under, før og etter fødsel.

Disse stedene kan du føde i Norge

Planlagt hjemmefødsel

Forutsetter at mor er frisk og har et normalt svangerskap med fødsel til termin. Jordmor eller lege følger med på helsen til mor underveis, og avgjør om fødsel bør skje hjemme eller ved en institusjon.

– Ganske sykt

Utviklinga er at det sommerstenges, helgestenges og kuttes fødeavdelinger over hele landet, sier Marie Grødahl Brekkan, daglig leder i Bunadsgeriljaen.

Tirsdag er hun i Oslo for å demonstrere foran Stortinget. Men på grunn pengeknipe hos flere av helseforetakene, kan flere fødeavdelinger bli stengt på sommeren eller i lengre perioder.

Les også Raude tal set fødetilbod i spel: – Ein sjokkarta beskjed, seier jordmora

Hovudtillitsvald Britt Heidi Tefre for Norsk Sjukepleierforbund på Voss sjukehus

Det sentraliseres over alt, som gjør at flere og flere får lengre reisevei. De som sitter og tar disse avgjørelsene tar ikke hensyn til forskning som viser til at økt risiko kommer med økt reisevei. Det er ganske sykt, sier Brekkan.

Marie Grødahl Brekkan i Bunadsgeriljaen

Marie Grødahl Brekkan er leder i Bunadsgeriljaen.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Helseministeren: Flest ufrivillige transportfødsler i byene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener regjeringen jobber for et godt fødetilbud over hele landet.

«Mangel på personell er det største problemet nå, og det løses ikke med økte bevilgninger alene,» skriver hun til NRK.

– Hva gjør regjeringen for at flere får kortere kjøretid til nærmeste fødetilbud?

«Det er viktig med god vaktberedskap og følgetjeneste for gravide og fødende med mer enn 90 minutters reisevei. Antallet ufrivillige fødsler utenfor sykehus har ligget stabilt de siste 15 årene. De fleste slike fødsler skjer ikke i distriktene, men i byer og sentrale strøk der kvinnene ikke rekker fram til sykehuset selv om veien er kort,» svarer Kjerkol.

Se alle hennes svar her:

Kritiserer SSB

Brekkan mener deler av statistikken er misvisende, og reagerer på at fødeavdelingen i Kristiansund teller i regnestykket. Fødeavdelingen har vært stengt siden februar 2021, men unntak av noen uker i sommer.

Som på Smøla, Aure og kommunene utenfor Kristiansund må man legge på 67 minutter til tida som står på SSB for å komme seg til Molde, sier Grødahl.

SSB er fremlagt kritikken fra Brekkan, og opplyser om at det vanskelig å lage en fast populasjon per år. Rådgiver Sindre Mikael Hauken opplyser om at stengningen i Kristiansund uten tvil fører til lengre kjøretid.