Hopp til innhold

Siren kan få helikoptertrafikk over hyttetaket hundre gongar i veka

EIDFJORD (NRK): Statkraft har søkt om konsesjon for å fly turistar ved ein av dei best besøkte naturattraksjonane i landet og inn i populært hyttefelt. – Støyen vil rasera området, seier hytteeigar Siren Toftesund.

Siren Toftesund på hytta i Sysendalen

SJOKKERT: Hytteeigar Siren Toftesund i Sysendalen er sjokkert over omfanget av helikoptertrafikken som Statkraft skisserer i søknaden sin.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Me bygde hytta for å få fred og ro. Om helikopter skal gå skytteltrafikk tjue gongar om dagen, vil det øydelegga idyllen fullstendig, seier hytteeigar Siren Toftesund.

Ho har bygd hytte i ein av dei mest populære hyttekommunane i landet. Men no fryktar dei mange hytteeigarane Statkraft sine luftige planar.

Kraftselskap søker om lov til turistflyging

I november i fjor søkte Statkraft om konsesjon for ein landingsplass til helikopter i Simadalen (sjå kart).

På grunn av etterspurnad frå kommunen, har Statkraft også søkt om konsesjon for turistflygingar, med ei øvre grense på 2200 såkalla «flyrørsler» i året. Det svarar til 1100 årlege flyturar.

– Me skulle uansett søka om konsesjon for landingsplassen, så me søkte for turistflyging i tilfelle det skulle oppstå ein trong for det, seier Vidar Riber, kraftverkssjef for Statkraft i Hardanger.

Kan få sjå fossen frå lufta

Hyttefolket er redd konsesjonen opnar for helikoptertrafikk mot Vøringsfossen, Sysendammen og Hardangerjøkulen. I verste falll fryktar dei trafikk gjennom Sysendalen og hyttefeltet til Toftesund.

Statkraft skriv at aktiviteten truleg blir størst om sommaren, når dei mange cruiseturistane med anløp i Eidfjord tar over fjordarmane.

I verste fall fryktar hyttefolket å få over 100 flygingar i veka over taket i turistsesongen.

Gunnar Garen

GRUNNEIGAR: Gunnar Garen er grunneigar og eigedomsutviklar. Han fryktar hyttetomtene han har selt som hakka møkk, taper seg i verdi. – Kven vil kjøpa hytte når det går helikopter over hyttetaket 20 gongar om dagen?

Foto: Tale Hauso / NRK

Hyttefolk og grunneigarar reagerer sterkt på planane. Fleire velforeiningar har allereie varsla at dei vil koma med innspel til planane.

Grunneigar Gunnar Garen fryktar flytrafikken vil rasera idyllen i høgfjellet og redusere verdien av hyttetomtene hans.

– Kanskje det er moro for dei som sit oppe i helikopteret, men for alle andre vil det vera totalt øydeleggande.

Helikopter Eidfjord

Ordførar stiller seg positiv

Riber understrekar at det enno ikkje ligg føre konkrete planar om flytrafikk.

Men om søknaden går i boks, ligg alt til rette for kommersiell lufttrafikk ved inngangen til Hardangervidda nasjonalpark.

– Viss det er snakk om 100 flygingar over hyttetak, kan det verka mykje. Eg trur det blir teke omsyn, slik at dette ikkje blir belastande for hytteeigarane, seier Eidfjord-ordførar Anved Johan Tveit (Sp).

Han seier kommunen i lang tid har etterlyst ein godkjent landingsplass for helikopter, og stiller seg positiv til søknaden – og til helikopterturismen.

– Denne typen turisme er ikkje spesielt ynskt, men me ynskjer aktivitet og då må me ha dette tilbodet òg.

Siren Toftesund, hytteeier Sysendalen

IKKJE FLYTTA: Siren Toftesund vil ikkje ha hytte andre stader. No håpar ho mange seier nei til helikopterplanane.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Kan ikkje flytta hytta vår

Luftfartstilsynet har sendt søknaden på høyring. Hordaland fylkeskommune har alt rådd frå å godkjenna søknaden, mellom anna fordi helikopterstøyen kan føre til mange konfliktar.

No håpar Toftesund at også Fylkesmannen og etter kvart politikarane seier nei.

– Me kan ikkje flytta hytta vår til ein annan stad. Det vil vera trist om heile dalen skal bli forringa av støy.