Seks tilsynsmyndigheter skal samarbeide om å avsløre søppelsmuglere

Bakmenn som smugler elektrisk avfall fra Europa til Afrika, skal få gebyrer og bli anmeldt, lover Miljødirektoratet. – Vi er i gang med å finne fram til bakmenn og aktørene.

Tyveri fra returmottak

LISTE MED TILTAK: Flere tilsynsmyndigheter skal nå samarbeide om å straffeforfølge søppelsmuglere. Listen med tiltak ble fredag levert til Klima- og miljødepartementet.

Foto: Erik Waage / NRK

I fjor festet NRK Brennpunkt GPS-sporere på flere gamle varebiler fylt med elektrisk avfall. Overvåkingen avslørte at flere av varebilene senere dukket opp i Gambia og Nigeria.

Bilene er en del av økende svart økonomi, der elektronisk avfall blir stjålet fra returmottak for elektrisk avfall i Norge, og som senere blir sendt til Afrika.

Der blir bilene solgt for høye priser, og avfallet blir solgt videre. Eksportørene kan tjene millioner av kroner, men ingen blir straffet for eksporten.

Miljødirektoratet, Tollvesenet, Vegvesenet, Økokrim, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet skal nå samarbeide om å stanse smuglerne som Brennpunkt-dokumentaren avslørte.

– Nå håper vi omfanget vil avta, og at vi i større grad avslører og avdekker de store aktørene, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Agbogbloshie

BOSSPLASS: På enorme avfallsdynger bli jobben gjort med å utvinne stoffer som kobber, sink, aluminium og bly fra elektrisk avfall fra Europa. Jobben er helsefarlig, men er en måte å tjene penger på for mennesker som bor i slummen, som her i Agbogloshie, Ghana.

Foto: Kjersti Knudssøn / NRK

Flere blir stanset

– Vi har en lang liste med tiltak, men kan ikke fortelle om alle fordi det kan svekke effekten.

Listen inneholder blant annet disse tiltakene:

  • Føre tilsyn og kontroll med eksportører og returmottak til forhandlere
  • Gi gebyrer til eksportører av elavfall
  • Straffeforfølge de som er en del av et større nettverk

– Vi er allerede i gang med flere av tiltakene, blant annet med å single ut bakmenn og aktører, sier Hambro.

I slutten av forrige måned ble en Toyota Hiace stoppet i Danmark på vei til Nigeria fra Norge, viser dokumenter NRK har fått innsyn i. Tollvesenet har også stanset en container med avfall i.

Bil stanset på vei ut

STANSET: Miljødirektoratet har allerede iverksatt flere tiltak, og mener det har bidratt til å stanse ulovlig eksporter. Denne ble stanset i januar.

Foto: Miljødirektoratet

Hambro varsler gebyrer til de som forsøker å eksportere el-avfall.

– Miljømyndighetene vil anmelde aktører slik at politiet kan etterforske de mest alvorlige tilfellene.

Internasjonal samarbeid

Myndighetene forsøker å få flere land til å handle:

– Dette er et grenseoverskridende internasjonalt problem, så det er viktig å få det høyt på dagsordenen internasjonalt. Vi har allerede tatt opp dette i ulike forum, sier Hambro.

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister, sier det er en spennende liste med tiltak.

Sveinung Rotevatn

INTERNASJONALT SAMARBEID: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier at myndigheten ikke var klar over omfanget av kriminaliteten før Brennpunkt-dokumentaren.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

– Jeg har allerede tatt dette opp med mine kolleger i Tyskland og Frankrike. Det er viktig å få tøffe tiltak internasjonalt.

Ikke mer penger til Tollvesenet

Det er likevel ikke bevilget mer penger til Tollvesenet.

Tollbetjenter har tidligere sagt til NRK at det en tung og stor jobb å kontrollere alle konteinere og varebiler med elektriske produkter.

– Vi må sørge for at det er tilstrekkelige ressurser for å bekjempe miljøkriminalitet. Skal det komme ekstra bevilgninger, blir det en del av budsjettet, så det må vi komme tilbake til, sier Rotevatn.

Bil med sota vinduer

TILDEKKET: NRK sporet bilder med tildekkede vinduer.

Foto: NRK

Skal kontrollere returmottak

Smuglerne får tak i mye av avfallet fra returmottakene til kommunen og el-forhandlere i Norge. Direktoratet vil klargjøre regelverket.

– Det skal ikke være tvil om at det er straffbart å stjele fra returmottak.

Ved Elkjøp opplevde ansatte å bli truet av tyvene dersom de forsøkte å stanse tyver. Forhandleren satte opp overvåkingskameraer etter NRK-avsløringen.

– Vi kommer til å følge opp bransjen tett for å sørge for at de gjør det som er nødvendig for å hindre at avfallet blir stjålet. Kommunen og forhandlere har plikt til å sørge for at det ikke blir hentet ut avfall fra stasjonene, sier Hambro.

Person som forsyner seg med el-avfall utenfor Elkjøp Alnabru

TYVERI: Mye av avfallet blir stjålet fra returmottaket til butikker som Elkjøp. Her

Foto: Andreas Sundby / NRK