Hopp til innhold

Psykisk syke pasienter måtte ligge på nakent rom i ukevis

Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen får sterk kritikk fra Sivilombudsmannen. – En nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise på, heter det i en ny rapport.

Sandviken psykiatriske sykehus i Bergen

FÅR KRITIKK: Sivilombudsmannen kritiserer flere forhold ved Sandviken sykehus i ny rapport.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Skjermingsenhetene ved klinikken, som også er kjent som Sandviken sykehus, får mest kritikk. Hensikten med enhetene er å skjerme pasienter enten fra andre pasienter eller for å beskytte pasienten fra seg selv.

– Vi har aldri tidligere sett steder med verre skjermingsforhold. Dette er alvorlige funn, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Rapporten ble publisert onsdag, ifølge Bergens Tidende.

Skjermingsrom Sandviken sykehus

TIL SKJERMING: Rom som dette på Sandviken sykehus blir brukt for å skjerme pasienter i ukevis, skriver Sivilombudsmannen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kanskje menneskerettsstridig

På spørsmål om forholdene som er avdekket, er i strid med loven, svarer Falkanger følgende:

– Det er et godt spørsmål. Sivilombudsmannen har et forebyggende mandat, og vi går nødig inn på lovligheten. Det er også ofte en skjønnsmessig vurdering. Men vi kan si at risikoen for å gi en behandling som står i strid med menneskerettighetene her er så stor, at dette må endres, sier Falkanger.

Det har vært flere saker med kritisk lys på Sandviken de siste årene. I november kunne NRK fortelle at 328 pasienter var lagt i korridorene. Daværende klinikkdirektør Kristin Jordheim Bovim sa at ofte ble det alternativet, fremfor å skrive ut pasienter som sto i fare for å ta livet av seg.

Isolasjonsrom brukt som skjerming

Sivilombudsmannens rapport er basert på et tilsyn i august i fjor. Det er først og fremst tvangsmetodene ved klinikken rapporten kritiserer.

Isolasjonsrommene, nakne rom med kun en madrass på gulvet, på skjermingsenhetene blir jevnlig benyttet som skjermingsrom på grunn av for høyt belegg. Det er svært uheldig, påpeker Sivilombudsmannen, som har funnet eksempel på at pasienter har måttet bruke slike rom i ukevis.

«Lokalene ga svært uverdige forhold til pasientene». «Utformingen ga et klart preg av avstraffelse». «Etter ombudsmannens syn er dette en nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise på», heter det i rapporten.

Nyansatt klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Brede Aasen, sier det nå skal etableres egne handlingsplaner for alle områdene som berøres i rapporten og at det allerede er besluttet å gjøre endringer.