Hopp til innhold

Høgre og Frp vil gjeninnføre eiendomsskatten

– Det er ikke lett for et byråd som består av Høgre og Frp å foreslå dette, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Liv Røssland

PRESSET ØKONOMI: Finansbyråd Liv Røssland (Frp) foreslår i budsjettet for 2015 å gjeninnføre eiendomsskatt på boliger i Bergen.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) presenterte neste års budsjett for bystyret i formiddag. Her bekreftet hun nyheten mange hadde ventet: Byrådet vil gjeninnføre eiendomsskatten.

– Vi ser ingen annen mulighet enn å gjeninnføre eiendomsskatt på boliger. Skattesatsen vil bli på 2,5 promille, noe som vil gi kommunen 536 millioner kroner mer enn i 2015, sier Røssland.

Boliger i Bergen

PRESSET ØKONOMI: Finansbyråd Liv Røssland (Frp) foreslår i budsjettet for 2015 å gjeninnføre eiendomsskatt på boliger i Bergen.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Bystyret vedtok å fjerne eiendomsskatt på boliger fra og med 2012. Siden da har det bare vært utskrevet eiendomsskatt på næringseiendommer i Bergen kommune.

– Vil være uansvarlig å la være

Byrådet skriver i budsjettdokumentene at de ser seg nødt til å foreslå å gjeninnføre eiendomsskatt på boliger for å dekke utgiftene til opprustning av kommunale bygg.

– Vi er i en situasjon der kommunens byggemasse er i forfall, og i verste fall helseskadelige. Derfor forslår vi en historisk høy bevilgning til rehabilitering av kommunens bygg.

byrådsmøte

FORESLÅR EIENDOMSSKATT: Liv Røssland foreslår å gjeninnføre eiendomsskatten i Bergen i neste års budsjett.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

– Byrådet i Bergen mener prinsipielt at eiendomsskatt er en uheldig ekstraskatt til byens innbyggere. Men det vil være uansvarlig å la være, sier Røssland.

Skattesatsen vil bli på 2,5 promille, men med et bunnfradrag på hver boenhet med 500.000 kroner. En bolig med eiendomsverdi på 2, 8 millioner vil for eksempel få en eiendomsskatt på 4350 kroner i året.

Kutter for å spare inn 130 millioner

Det må også kuttes en rekke steder i kommunen. Totalt skal Bergen kommune spare inn 130 millioner kroner.

Slik blir kuttene i 2015:

  • Helse og omsorg: -59,8 mil (31,8 av disse effektivisering).
  • Barnehage/skole: – 28,9 mill (alt i reduserte ytelser)
  • Adm. og fellestjenester: -5,9 mill. (2,1 av disse til effektivisering)
  • Bystyrets organer: -1,3 mill. (alt skal tas med hjelp av effektivisering. )
  • Byutvikling, klima og miljø: -1,2 mill. (0,2 av disse med effektivisering)
  • Kultur, næring og idrett: -13,2 mill. (1,0 av disse med effektivisering)
  • Sosial, bolig og områdesatsing: -20,6 mill (0,3 av disse med effektivisering)
  • Byråden opplyser at kuttene blant annet skal tas ved strengere utmålingspraksis, reduksjon i tilskudd, oppheve lokale retningslinjer for tellerapportering i barnehage, endret regelverk for bostøtte – i tillegg til effektivisering på de fleste områdene.

– Vi trenger penger, ikke gode intensjoner

Ragnhild Stolt-Nielsen

VIL HA EIENDOMSSKATT: Byrådet med Ragnhild Stolt-Nielsen i spissen foreslår å gjeninnføre eiendomsskatten i Bergen.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Finansbyråden sier at befolkningsveksten i Bergen skaper store utfordringer for byens budsjett i årene fremover. Spesielt vil utgiftene til helse øke.

Røssland sier forslaget om å gjeninnføre eiendomsskatten ikke er lett å legge frem.

– Hovedårsaken til at vi gjør dette er 30 års arvesynd der vi ikke har vedlikeholdt de kommunale byggene. Vi har stengte skoler, og sykehjem og idrettsanlegg i dårlig forfatning. Den eneste muligheten vi har sett til å få råd til å rette opp i dette, er ved å gjeninnføre eiendomsskatten.

Røssland sier alternativet ville vært å stenge skoler og sykehjem.

– Hvordan tror du nyheten blir mottatt av Høgre- og Frp velgerer i dag?

– Jeg har stor forståelse for at de vil være veldig skuffet. Men jeg håper de også har forståelse for at dette er noe vi må gjøre for å få en god by.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) støtter forslaget.

– Vi trenger penger, og ikke gode intensjoner.

Se byrådsmøtet direkte

Både orienteringen til bystyret og den påfølgende pressekonferansen kl. 10.45 skjer på Hotel Terminus i Bergen, grunnet oppussingsarbeid i det gamle rådhuset.

Under kan du se Bergen kommunes direktesending fra bystyremøtet, som startet kl. 10.00. Byrådet har nå pause frem til 11. 45.