Hopp til innhold

Disse unike områdene blir nye nasjonalparker

Om noen år kan ti nye områder i Norge få status som nasjonalparker.

Hornelen i Bremanger

BLIR NASJONALPARK: Hornelen i Bremanger blir ny nasjonalpark. Dette er Europas høyeste sjøklippe.

Foto: Mats Grimsæth

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

Regjeringen har bedt Miljødirektoratet om å starte arbeidet med å danne ti nye nasjonalparker i Norge. Fra før finnes 47 nasjonalparker i landet.

Det ble kjent på en pressekonferanse i dag.

Til sammen ti nye nasjonalparker kan dukke opp i Norge når arbeidet er ferdig.

Fire områder skal bli nye nasjonalparker. I tillegg er planen å gjøre om seks landskapsvernområder til nasjonalparker.

Områdene har ifølge regjeringen store verneverdier og er verdt å ta vare på for fremtidige generasjoner. Miljødirektoratet har pekt ut områdene etter blant annet møter med kommunene.

– Det er viktig fordi vi har en del unik natur som fortsatt er uberørt av tekniske inngrep. Vi har mange flotte nasjonalparker i Norge, men det er behov for mer vern, sier Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister.

NYE PARKER: Sveinung Rotevatn (V) informerte om de nye nasjonalparkene på en pressekonferanse i dag.

Fire nye nasjonalparker på Vestlandet

Fem av de nye nasjonalparkene er bestemt at skal være på Vestlandet. Disse blir helt nye og vurdert til å ha store nok naturverdier.

Områdene er:

 • Hornelen i Bremanger
 • Masfjordfjella i Masfjorden og Alver
 • Øystesefjella i Kvam, Samnanger og Vaksdal
 • Sunnmørsalpene i Ørsta.
Utsikt over Vossadalen i Kvam herad, Hordaland. Del av Øystesevassdraget.

VOSSADALEN: Dalen er en del av Øystesefjella i Kvam.

Foto: Sindre Skrede / NRK

– Tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er et av de største utfordringene i verden, også i Norge tar denne bit-for-bit-utbyggingen stadig mer natur, sier Rotevatn.

På pressekonferansen pekte han blant annet på at det er skadelig for klimaet å bygge ned våtmark.

Miljødirektoratet mener det vil være mulig å få lokal aksept for å verne disse områdene.

– Det haster med konkret handling. Hvordan vi forbruker og forvalter landjorda og havet, er en utfordring, men også en del av løsningen på problemet, sier han.

 • Interessert i klima og natur? Meld deg på NRKs nyhetsbrev her.

Gjør om landskapsvernområder

Regjeringen ønsker også å endre seks landskapsvernområder til nasjonalparker.

Områdene er

 • Lyngsalpan
 • Sylan
 • Trollheimen
 • Oksøy-Ryvingen
 • Flekkefjord- og Listastrendene
 • Ålfotbreen
Kasper Eliassen i Trollheimen, Trøndelag.

TELT I NY NASJONALPARK: Trollheimen vil etter alt å dømme få ny status om nasjonalpark.

Foto: Kasper Eliassen

– Nasjonalparkstatusen er det fremste kvalitetsmerke vi kan gi et stykke norsk natur. At et område blir nasjonalpark betyr at dette stedet har helt spesielle naturverdier som vi mener det er spesielt viktig at Norge verner og tar vare på for framtiden, sier Rotevatn.

Arbeidet med å danne verneplaner for nasjonalparker tar rundt tre til fire år.

– Områdene vi går videre med er områder med signalisert lokal støtte. Men vi skal kjøre formelle prosesser der også alle interesser blir hørt. Både samiske interesser og grunneieres interesser, sier han.

Grøndalen Ålfotbreen

FÅR NY STATUS: Hyllene i Ålfotbreen har hatt status som landskapsvernområde. Nå vil regjeringen gjøre om området til nasjonalpark.

Foto: Edvin A. Hugvik

Først skal kommuner og andre relevanter parter komme med innspill.

– Det vil alltid være ulike syn på nye verneområde. Noen kan bli usikre på hva det kan bety for deres interesser. Vi skal derfor sørge for ha gode prosesser der alle vil få komme med innspill, sier Rotevatn.

Utvider nasjonalparker

I tillegg blir åtte nasjonalparker utvidet.

Områdene er:

 • Rohkunborri
 • Blåfjella-Skjækerfjella
 • Skarvan-Roltdalen
 • Femundsmarka
 • Dovre
 • Jostedalsbreen
 • Jotunheimen
 • Raet