Hopp til innhold

Rassikrar for 40 millionar

Mellombels telefonleidning forbi rasstaden i Nærøydalen

MILLIONDRYSS: Det er sett av 40 millionar kroner til oppstart av rassikringsarbeidet langs E16 i Nærøydalen.

Foto: Arve Uglum / NRK

Det er sett av 40 millionar kroner til rassikringsarbeid langs E16 i Nærøydalen i framlegget til neste års statsbudsjett.

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete lova pengar til rassikring på staden då ho vitja skredområdet der i september.

Rassikringsarbeidet i Nærøydalen kan starte opp i 2010.