Hopp til innhold

Dette betyr budsjettet for deg

Her er endringene i statsbudsjettet som påvirker din lommebok neste år.

Statsbudsjettet for 2010
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Her er de viktigste endringene i skatte- og avgiftspolitikken i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010:

Bilavgifter:

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å øke satsene i CO2-
komponenten i engangsavgiften for nye biler.

Samtidig reduseres satsene i effektkomponenten slik at statens inntekter ikke endres.

Forslaget til endringer i engangsavgiften
innebærer for eksempel at en bil med CO2-utslipp på 100 g/km og effekt på 70 kW (95 hk) får en reell avgiftslettelse på om lag 7 150 kroner, mens en bil med CO2-utslipp på 200 g/km og effekt på 110 kW (150 hk) får en reell avgiftsskjerpelse på om lag 8 850 kroner.

Regn ut avgiftsendringene for din bil her

LES: - Dyrere for de fleste å kjøpe bil

Årsavgiften for bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter økes med 1,8 prosent til 2790 kroner, mens årsavgiften for dieselbiler uten partikkelfilter økes 1,9 prosent til 3245 kroner.

Formuesskatt på bolig:

Regjeringen vil at den reelle verden av folks boliger i større grad skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt, og sikter mot en ligningsverdi på 25 prosent av markedsverdi. Det foreslås å innføre et enkelt, arealbasert system for formueverdsetting av bolig.

Sjekk boligskatten selv her

Det skal fortsatt være slik at ingen skal betale formuesskatt av boligen man bor i (primærboligen) for mer enn 30 prosent av markedsverdien.

For fritidsboliger (hytter) økes ligningsverdiene med 10 prosent.

Eier man en bolig nummer 2, blir imidlertid boligskatten (formuesskatten) beregnet av 40 prosent av omsetningsverdien. Det innebærer en vesentlig skjerpelse fra dagens nivå.

LES: Hardere skatt på å eie to boliger

Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 470000 kroner til 700000 kroner. For ektepar blir bunnfradraget i formuesskatten 1,4 millioner kroner.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem tok i sin årstale til orde for økt boligskatt, og gjentok dette for kort tid siden. Gjedrem uttaler seg normalt ikke om statsbudsjettet, og vil ikke kommentere regjeringens innstramming i boligskatten overfor NRK.

LES: - Boligprisene har steget for mye

Toppskatt:

Satsene i toppskatten holdes på 9 prosent for trinn 1 og 12 prosent på trinn 2.

Innslagspunktet for toppskatten økes 3,5 prosent til 456400 kroner i trinn 1, og til 741700 kroner i trinn 2.

Skatten på alminnelig inntekt (og dermed renteinntekter) holdes uendret på 28 prosent. Det innebærer også at fradraget for gjeldsrenter ikke endres, og holdes på 28 prosent.

NRK-lisensen:

Økes med 99 kroner til 2434 kroner.

Tobakkavgiften:

Det blir vesentlig dyrere røyk og snus neste år.

Sigaretter. sigarer og rulletobakk blir 7,1 prosent dyrere neste år, mens avgiften på snus økes med 6,5 prosent.

LES: Svenske kjøpmenn jubler

Minstefradrag og personfradrag:

Minstefradraget for lønnsinntekter økes med 3,5 prosent til 72800 kroner, mens minstefradraget for pensjonsinntekter økes tilsvarende til 60950 kroner.

Personfradraget føkes 3,5 prosent til 42210 kroner i klasse 1, og tilsvarende til 84420 kroner i klassse 2.

Skolefritidsordningen (SFO):

Det blir to timer gratis SFO i uken fra og med høsten 2010.

Kontantstøtte:

Kontantstøtten blir ført videre uten endringer for ett og toåringer som ikke går i barnehage.

Kontantstøttesatsene holdes på samme nominelle nivå som i 2009, som innebærer at full kontantstøtte også i 2010 blir 39 636 kroner per barn per år.

(Saken oppdateres fortløpende, trykk F5 for å se siste versjon)