Hopp til innhold

Prostituerte vil ha vanlig jobb

Utenlandske prostituerte som opererer på det såkalte innemarkedet i Bergen ville gjerne tatt en vanlig jobb i Norge hvis de hadde hatt muligheter for det.

Prostituerte

ILLUSTRASJONSFOTO

Foto: Colourbox

Utekontakten har de siste to årene gjennomført et prosjekt for å få kunnskap om og gi hjelp til personer som selger seksuelle tjenester på innearenaen i Bergen.

– Muligheten for å jobbe i Norge har vært et stort tema blant de utenlandske prostituerte vi har snakket med, sier Jannicke Waage til NTB. Hun er en av de to som har laget en rapport om inneprostitusjonen i Bergen.

Finanskrisen gjør det vanlig

Utekontakten har hatt 437 samtaler med kvinner fra Thailand, Øst-Europa og Afrika. Mange av dem reiser fra land til land for å prostituere seg, og noen av dem forteller at finanskrisen har gjort tilværelsen vanskeligere for dem. Utekontakten har kartlagt inneprostitusjonen både før og etter at loven med forbud mot sexkjøp trådet i kraft 1. januar 2009. Og de har brukt kvinnenes egne annonser til å komme i kontakt med miljøet.

– De inneprostituerte annonserer i blader og på internett, og ut fra antallet annonser gikk antallet prostituerte tilbake raskt etter at loven kom. Utover i året steg aktiviteten igjen. Vår erfaring er at mange reiste hjem da loven kom, men så kom de tilbake fordi det var vanskelig å få arbeid i hjemlandet, sier Astrid Gerdts som også står bak rapporten.

Ønsker lønnet opplæring

Totalt åtte personer har fått forskjellig hjelp med tanke på å få andre inntjeningsmuligheter enn prostitusjon.

- Dette synes vi er et nedslående resultat ettersom mange av kvinnene vi møter faktisk ønsker andre inntjeningsmuligheter, sier Gerdts.

Utekontakten foreslår derfor at det gis lønnet opplæringstilbud som skal føre til at kvinner som i dag er i prostitusjon kan kvalifisere seg for det ordinære arbeidsmarkedet. Samtidig foreslår Utekontakten at det gis mulighet for avvik fra lovgivning og NAVs regelverk slik at også kvinner uten oppholds- og arbeidstillatelse kan gis et tilbud som kvalifiserer dem for det ordinære arbeidsmarkedet i eget hjemland skriver Bergen kommune på sine nettsider.