– Tror dette er best for politidistriktet og de ansatte

Geir Gudmundsen trer til side som politimester i Hordaland frem til granskingene i Monika-saken er over. Politidirektøren støtter beslutningen, og beklager belastningen politiets håndtering av saken har påført Monikas mor.

Geir Gudmundsen

TRER TIL SIDE: – På bakgrunn av alt som skjer i Hordaland politidistrikt knyttet til min rolle, har jeg bedt politidirektøren om å bli innbeordret til POD fra mandag, sier Geir Gudmundsen i en pressemelding.

Foto: NRK

Det kommer frem i en pressemelding fra politiet lørdag. Politimesteren i Hordaland er etter eget ønske innbeordret til Politidirektoratet.

– På bakgrunn av alt som skjer i Hordaland politidistrikt knyttet til min rolle, har jeg bedt politidirektøren om å bli innbeordret til POD fra mandag. Varighet vil være til granskingsarbeidet er avsluttet. Jeg tror dette er til beste for politidistriktet og de ansatte, sier Geir Gudmundsen.

Visepolitimester John Reidar Nilsen blir inntil videre konstituert som politimester i Hordaland.

Hordaland politidistrikt opplyser til NRK at Gudmundsen ikke ønsker å kommentere saken ytterligere lørdag.

LES OGSÅ: – Han burde erkjent slett håndverk, og trukket seg

«Beordres til midlertidig å gjøre tjeneste»

Gudmundsens midlertidige overgang fra Hordaland politidistrikt til Politidirektoratet blir muliggjort av politilovens § 21, som sier at «embets- og tjenestemenn i politi- og lensmannsetaten kan beordres til midlertidig å gjøre tjeneste» i andre distrikter, særorganer, departementet eller Politidirektoratet.

Verken Politidirektoratet eller Hordaland politidistrikt kan lørdag kveld svare NRK på hvilken rolle Gudmundsen skal ha i Politidirektoratet.

Direkoratet opplyser at innbeordring er svært vanlig, og at de har en rekke ansatte som i dag er innbeordret til dem.

Humlegård støtter beslutningen

Robin Schaefer

SKREV BOK: Varsleren Robin Schaefer.

Foto: Helge Skodvin

Politidirektør Odd Reidar Humlegård støtter Gudmundsens beslutning om å tre til side mens granskingen pågår.

– Vi i Politidirektoratet har fulgt situasjonen i Hordaland tett, og med stort alvor. Også Riksadvokatens rapport som er på høring, har vi lest med stort alvor. Vi avventer nå Spesialenhetens rapport som er ventet neste uke, sier politidirektøren i pressemeldingen.

Hordaland politidistrikt og politimesteren har vært under hardt press den siste tiden. Frps justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen er blant dem som har uttalt at Gudmundsen bør gå av.

NRK vet at Gudmundsen internt på politihuset har begrunnet sin beslutning om å tre til side blant annet med medieoppslag knyttet til hans rolle.

LES OGSÅ: – Hordaland politidistrikt må settes under administrasjon om nødvendig

Politidirektøren om varslerboken: – Alvorlig innhold

I går ble innholdet i varsleren Robin Schaefers bok om Monika-saken kjent.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård

POLITIDIREKTØR: Odd Reidar Humlegård.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Den har et alvorlig innhold, sier Humlegård, som ikke vil kommentere boken ytterligere grunnet Schaefers varslerstatus.

Gudmundsen har flere ganger den siste tiden beklaget Hordaland-politiets håndtering av Monika-saken. Humlegård slutter seg til politimesterens uttalelser.

– Det er tungt å vite hvilken belastning politiets håndtering av denne saken har påført Monikas mor. Som politidirektør vil jeg beklage dette på det sterkeste, sier Humlegård.

Han påpeker at det gjenstår en del arbeid før politiet har det fulle og hele bildet av hva som skjedde i etterforskningen av Monika-saken.

– Alle fakta må på bordet i denne saken. Men jeg forventer samtidig at distriktet tar tak i de forholdene som er kommet fram, og gjennomfører planlagte tiltak, sier Odd Reidar Humlegård.

LES OGSÅ: Politimesteren: – En bok jeg ikke vil like å lese